CE-34544-0 - Ze względu na to, że wymagane informacje do uruchomienia aplikacji nie mogą zostać znalezione, prawdopodobnie doszło do częściowego uszkodzenia bazy danych systemu.

PS4

Krok 1: Upewnij się, że na konsoli zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania systemowego wchodząc w [Ustawienia] > [Aktualizacja oprogramowania systemu].

Krok 2: Zainstaluj najnowszą aktualizację dla danej aplikacji.
• Podświetl aplikację na ekranie głównym i wciśnij na kontrolerze przycisk OPTIONS. Następnie wybierz [Wyszukaj aktualizacje]

Krok 3: Jeżeli problem nie ustępuje, uruchom system w Trybie Bezpiecznym i wybierz opcję [5. Ponownie zbuduj bazę danych]

Krok 4: Jeżeli problem nie ustąpił po wykonaniu kroku 3, przeinstaluj aplikację:
• Wykonaj kopię zapasową zapisanych danych wykorzystując Dysk Internetowy PS+ poprzez wejście w [Ustawienia] > [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji] > [Zapisane dane w pamięci masowej systemu] > [Prześlij na dysk internetowy]. Jeżeli nie jesteś subskrybentem PS Plus, możesz wykonać kopię zapasową danych wykorzystując urządzenie USB. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do systemu i wybierz [Ustawienia] > [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji] > [Zapisane dane w pamięci masowej systemu] > [Skopiuj na urządzenie pamięci masowej USB]

• Podświetl aplikację na ekranie głównym i wciśnij na kontrolerze przycisk OPTIONS. Następnie wybierz [Usuń]

• Pobierz grę z Biblioteki lub, jeśli gra jest na płycie, zainstaluj ją ponownie poprzez włożenie płyty.

Udostępniaj

Google+