NP-31730-4 - Zostałeś wypisany z PSN.

PS4

W celu skorzystania z tej funkcji, wpisz się do PSN wybierając [Ustawienia] > [PSN] > [Wpisz się do PSN].

Udostępniaj

Google+