CE-35406-8 - Konsola PS Vita nie może połaczyć się z systemem PS4, ponieważ konta na systemach nie są jednakowe.

PS4

W celu użycia usługi Gry Zdalnej oba systemy muszą być powiązane z tym samym kontem PSN.

Jeżeli musisz przełączyć się między kontami PSN na konsoli PS4, wybierz [Zasilanie] > [Przełącz użytkownika] w menu głównym konsoli.

Tylko jedno konto PSN może być połączone z systemem PS Vita. W celu powiązania urządzenia z innym kontem musisz przywrócić system PS Vita. Możesz przywrócić oprogramowanie systemowe do wartości domyślnych i usunąć wszystkie dane z pamięci masowej systemu poprzez wybranie [Format] > [Przywróć system] i postępowanie zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Udostępniaj

Google+