NW-31294-9

PS4

Przekroczono limit czasu połączenia ze względu na jego niestabilność.

Możesz mieć problem z połączeniem z lokalną siecią. Wykonaj następujące kroki:

Krok 1: Przeprowadź test połączenia internetowego poprzez wejście w [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe] w celu upewnienia się, że możesz się połączyć z internetem.

Krok 2: Wyłącz router/modem i odczekaj 5 minut przed próbą ponownego połączenia. Zaktualizuj oprogramowanie zarządzające routerem. W celu uzyskania pomocy w tym zakresie skontaktuj się z producentem routera lub z usługodawcą internetowym (ISP). Odłącz inne urządzenia od tej sieci.

Krok 3: Jeżeli to możliwe, spróbuj połączyć się z inną siecią. Jeżeli wciąż odczuwasz problemy, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta PlayStation.

Udostępniaj

Google+