Błąd testu połączenia internetowego

PS4

Internet connection test error

Ponieważ przekroczono limit czasu połączenia w trakcie wpisywania do konta PSN, możesz mieć problem z połączeniem się z siecią PlayStation Network (PSN).

Krok 1: Wykonaj test połączenia internetowego wchodząc w [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe] w celu upewnienia się, że możesz się połączyć z siecią.

Krok 2: Jeżeli wciąż nie możesz się połączyć, spróbuj zresetować lokalne połączenie internetowe poprzez wyłączenie modemu i/lub routera oraz odczekanie 5 min przed ponownym jego włączeniem.

Krok 3: Jeżeli powyższe działania nie pomogły, możliwe, że powinieneś zaktualizować oprogramowanie zarządzające routerem. Skontaktuj się z producentem routera lub z dostawcą internetowym (ISP) w celu uzyskania dalszego wsparcia, jeśli to potrzebne. Odłącz pozostałe urządzenia od sieci. Jeżeli wciąż napotykasz problemy, spróbuj później - możliwe, że serwer jest przeciążony.

Udostępniaj

Google+