CE-33991-5

PS4

Nie można połączyć z siecią

Możesz mieć również problem z dostepem do sieci lokalnej (domowej lub w pracy). Wykonaj następujące czynności:

Krok 1: PlayStation Network (PSN) lub serwer gry mogą być tymczasowo niedostepne. Upewnij się, że usługi PSN oraz serwery gry są dostępne.

Krok 2: Jeżeli obie usługi są aktywne, przeprowadź test połączenia internetowego wchodząc w [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe] w celu upewnienia się, że łączysz się z siecią.

Krok 3: Zaktualizuj oprogramowanie zarządzające routera. Skontaktuj się z producentem routera lub z dostawcą internetowym (ISP) w celu uzyskania dalszego wsparcia, jeśli to potrzebne. Odłącz pozostałe urządzenia od sieci. Jeżeli wciąż napotykasz problemy, spróbuj później - możliwe, że serwer jest przeciążony.

Udostępniaj

Google+