Pilot dla Blu-ray

Data premiery: 23 Marzec 2007

Peripherals left images - PS3
PS3™
Producent:
SCEI
Typ połączenia:
Bezprzewodowe
Funkcje sieci:
Nie
Do użytku z:
PlayStation 3

Pilot działający w oparciu o komunikację bezprzewodową Bluetooth zaprojektowany został wyłącznie do współpracy z PlayStation 3. Za jego pomocą można sterować odtwarzaniem na konsoli PlayStation 3 płyt Blu-ray oraz innych* (takich jak DVD czy CD).

Rozsiądź się więc wygodnie, zrelaksuj i oglądaj swoje ulubione filmy w technologii High Definition BD na PlayStation 3 dzięki nowemu pilotowi Blu-ray Disc Remote Control.

* Istnieją pewne ograniczenia

UWAGA

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości. Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi konsoli PLAYSTATION 3

Środki Ostrożności

Korzystanie z baterii

·          Nie należy wrzucać baterii do ognia.

·          Nie należy stosować baterii innych niż zalecane. Zużyte baterie należy zastąpić bateriami tego samego typu. Nie należy stosować jednocześnie nowych i używanych baterii.

·          Należy umieścić baterie tak, aby symbole + oraz – na baterii pokrywały się z oznaczeniami komory baterii.

·          Należy wyjąć baterie z pilota gdy się wyczerpią lub gdy pilot nie będzie używany przez dłuższy okres czasu.

 

Użytkowanie i obsługa

·          Nie należy wystawiać pilota na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności oraz na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.

·          Nie należy dopuścić aby do wnętrza urządzenia dostała się ciecz oraz drobiny kurzu, piasku itp.

·          Nie należy stawiać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

·          Nie należy rozbierać ani modyfikować urządzenia

·          Nie należy rzucać ani upuszczać urządzenia, jak również narażać go na silne uderzenia.

·          Nie należy dopuszczać do przedłużającego się kontaktu obudowy urządzenia z gumą lub winylem.

·          Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy w tym celu używać rozpuszczalników lub innych środków chemicznych.

 

  

Przygotowanie do użycia

 

Wkładanie baterii

Należy zdjąć pokrywę baterii a następnie włożyć baterie pamiętając o zachowaniu odpowiedniego ułożenia (+/-).

 

Synchronizacja urządzenia BD Remote Control z konsolą PS3

Przed użyciem produktu, należy dokonać synchronizacji pilota z konsolą PS3™. Czynność tą wykonywana jest tylko raz  - przy pierwszym użyciu urządzenia.

1.        Włącz konsolę PS3™

2.        Z menu głównego wybierz Settings > Accessory Settings > Register Bluetooth® Device, a następnie naciśnij przycisk X.

3.        Wybierz rodzaj urządzenia, które chcesz zsynchronizować.

4.        Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.

 

Wskazówki

·          Z konsolą PS3™ można zsynchronizować tylko jeden pilot jednocześnie.

·          Aby pilot, który został zsynchronizowany z inną konsolą PS3™ mógł zostać ponownie wykorzystany z pierwszą konsolą, potrzeba będzie ponowna synchronizacja z tą konsolą.

 

Podstawowe operacje

 

Podstawowe operacje z wykorzystaniem pilota BD Remote Control.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wykaz podstawowych czynności z zakresu odtwarzania materiału Blu-ray (BD). Czynności te (z pominięciem niektórych funkcji) dostępne są również podczas odtwarzania płyt DVD oraz Audio CD.

 

Uwaga

Niektóre płyty oraz materiały posiadają parametry odtwarzania zaprogramowane odgórnie przez producenta. W takim przypadku, niektóre funkcje pilota mogą być niedostępne.

 

 Funkcje przycisków z grupy A  (patrz: rysunek)

Przycisk

Funkcja

EJECT

Wysunięcie płyty.

AUDIO

Zmiana ścieżki audio.

ANGLE

Zmiana kąta kamery.

SUBTITLE

Zmiana ścieżki napisów.

CLEAR

Usunięcie wprowadzonych danych

TIME

Podgląd czasu trwania/czasu do końca utworu.

0-9

Wprowadzanie danych numerycznych.

CZERWONY, ZIELONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI

Wykonywanie operacji przypisanych do przycisków. (Domyślne operacje zmieniają się w zależności od aktualnie odtwarzanego materiału.

DISPLAY

Wyświetlenie informacji o aktualnie odtwarzanym materiale.

TOP MENU

Menu główne.

POP-UP MENU

Menu wyskakujące

RETURN

Powrót do określonego momentu materiału wideo.

 

Funkcje przycisków z grupy B (patrz: rysunek)

∆/OPTIONS, □/VIEW, X, ○/BACK

Wykonywanie takich samych operacji jak w przypadku kontrolera bezprzewodowego SIXaXIS™

Przyciski kierunkowe

Przycisk PS

L1,R1,L2,R2,L3,R3

SELECT, START

ENTER

Wykonywanie operacji przypisanej do przycisku X kontrolera bezprzewodowego SIXaXIS™

 

Funkcje przycisków z grupy C (patrz: rysunek)

PLAY

Rozpoczęcie odtwarzania.

STOP

Wstrzymanie odtwarzania.

PAUSE

Pauza.

<<SCAN, >>SCAN

Szybkie przewijanie do  tyłu/do przodu. Wielokrotne naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę prędkości przewijania.

|<< PREV, >>| NEXT

Przejście do poprzedniej/następnej sceny.

<||/<| SLOW/STEP, |>/||> SLOWE/STEP

Odtwarzanie poklatkowe. Przyciśnięcie przycisku spowoduje odtwarzanie w zwolnionym tempie.

 

Wskazówka

Naciśnięcie dowolnego przycisku pilota podczas, gdy konsola PS3™ jest w trybie czuwania spowoduje włączenie konsoli.

 

Niski poziom energii baterii

W przypadku gdy baterie są bliskie wyczerpania, pilot może przestać prawidłowo funkcjonować, a zasięg działania może ulec skróceniu. W takiej sytuacji należy wymienić obie baterie na nowe.

 

U tych sprzedawców możesz kupić produkty PlayStation.

U tych sprzedawców możesz kupić produkty PlayStation.

Dowiedz się więcej

Może też spodobać ci się

Przewodniki