Dostosuj ustawienia motywów

PS3™

Download theme creation pack

Create your own themes for PS3.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA WYTYCZNYCH DO THEME'ÓW I NARZĘDZI PROGRAMISTYCZNYCH THEME'ÓW PlayStation®3

PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ W CELU ZROZUMIENIA SWOICH PRAW I ZOBOWIĄZAŃ.
Wersja 1.0 (dnia 23 października 2007 r.)

JAKIEKOLWIEK UŻYTKOWANIE LUB DOSTĘP DO WYTYCZNYCH ODNOŚNIE THEME'ÓW PlayStation®3 („PS3TM") SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. („SCE") LUB NARZĘDZI PROGRAMISTYCZNYCH THEME'ÓW PS3TM JEST BEZWZGLĘDNIE ZALEŻNE OD PRZYJĘCIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY.

Niniejsza Umowa stanowi kontrakt pomiędzy Tobą i SCE. Niniejsza Umowa dotyczy Wytycznych do Theme'ów do PS3TM, Narzędzia Programistycznego Theme'ów do PS3TM, jakichkolwiek programów aktualizujących, aktualizacji, nowych wersji, oraz jakichkolwiek informacji lub pomocy technicznej dostarczonej w związku z powyższym (razem zwanych dalej „Narzędzia").

1. UDZIELENIE LICENCJI
Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, Narzędzia są licencjonowane Tobie wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytkowania w Twoim opracowaniu, użytku i dystrybucji Theme'ów (według definicji poniżej) wyłącznie dla i na PS3TM oraz według Wytycznych do Theme'ów dla PS3TM. „Theme'y" stanowią dostosowane do własnych potrzeb przedstawienia, obrazy lub dźwięki utworzone przez użytkowników w celu personalizacji Paska Menu Xross Media w PS3TM, w tym takich pozycji jak: tapety, ikonki, miniaturki i muzyka w tle. Wszelkie prawa własności intelektualnej w Narzędziach należą do SCE, i jakiekolwiek użytkowanie Narzędzi będzie podlegać warunkom niniejszej Umowy oraz wszelkiego stosownego prawa dotyczącego praw autorskich i własności intelektualnej. Z wyjątkiem tego, co zostaje wyraźnie udzielone w niniejszej Umowie, SCE zastrzega sobie wszelkie prawa, interesy i środki naprawcze. Niniejsza licencja może zostać odwołana w każdej chwili przez SCE po uprzednim wystosowaniu do Ciebie pisemnego zawiadomienia. 

2. OGRANICZENIA

2.1 Przy udostępnieniu lub używaniu jakichkolwiek z Narzędzi, nie wolno Ci wykonywać żadnych z następujących czynności: 

(i)                 w maksymalnym stopniu dozwolonym przez prawo - modifikować, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji lub demontażu jakiejkolwiek części Narzędzi;

(ii)               ingerować w jakikolwiek system, sprzęt, oprogramowanie lub sieć;

(iii)             prowadzić jakąkolwiek działalność, która może naruszyć jakiekolwiek ustawodawstwo lokalne, państwowe lub samorządowe;

(iv)             tworzyć lub wprowadzać jakiekolwiek treści lub dźwięki, które mogą być szkodliwe dla SCE, jego podmiotów zależnych, spółek afiliowanych, licencjodawców, lub użytkowników takich, jak jakikolwiek kod lub wirus, który może uszkodzić jakąkolwiek własność lub przeszkadzać w użytkowaniu jakiegokolwiek systemu, sprzętu, oprogramowania lub sieci; oraz

(v)               wykorzystywać Narzędzia w jakikolwiek inny sposób niż do użytku zgodnie z załączoną dokumentacją i niniejszą Umową.

2.2 Nie wolno wykonywać Ci jakichkolwiek z następujących czynności podczas wytwarzania lub dystrybucji jakichkolwiek Theme'ów:

(i)     używać jakichkolwiek słów, obrazów lub dźwięków, które mogą być obraźliwe, wulgarne, nienawistne, szkalujące, zawierające groźby, oszczercze, mające charaker znęcania się lub szkalowania jakiejś osoby, albo obraźliwe lub nie do przyjęcia na tle rasowym, etnicznym, religijnym lub seksualnym;

(ii)    używać jakichkolwiek znaków towarowych, znaków usługowych lub znaków graficznych SCE lub jakiegokolwiek z jego podmiotów zależnych;

(iii)             używać jakichkolwiek słów, obrazów lub dźwięków, które mogą osłabić, zdyskredytować lub podważyć jakiekolwiek ze znaków towarowych, znaków usługowych, wartości przedsiębiorstwa w postaci reputacji i wyrobionych kontaktów handlowych, lub renowy SCE lub jakiegokolwiek z jego podmiotów zależnych,wydawców, licencjodawców lub spółek afiliowanych;

(iv)             używać jakichkolwiek słów, obrazów lub dźwięków, które mogą mieć charakter handlowy, takich jak reklamy, nagabywanie, marketing lub promocje; oraz

(v)               używać jakichkolwiek słów lub dźwięków lub własności intelektualnej należącej do jakiejkolwiek strony, od której nie otrzymałeś prawidłowo wyrażonej zgody do użytku, modyfikacji, odtwarzania i dystrybucji.

Bez ograniczenia w stosunku do jakichkolwiek ze środków naprawczych, przysługujących SCE, nieodwołalnie zgadzasz się, że zaprzestaniesz użytkowania i dystrybucji Theme'ów natychmiast po otrzymaniu zawiadomienia od SCE. Również zgadzasz się współpracować z SCE wyłącznie na swój własny koszt w celu usunięcia Theme'ów z witryn internetowych lub innego materiału lub sprzętu oraz zminimalizować jakiekolwiek szkody poniesione przez SCE.  

3. WYMOGI DYSTRYBUCYJNE

Jeśli zadecydujesz się na dystrybucję Theme'ów jakiejkolwiek stronie trzeciej, musisz razem z Theme'ami dołączyć zawiadomienie, że dostarczasz Theme'y „TAKIE JAKIE SĄ" bez jakichkolwiek oświadczeń i gwarancji ze strony SCE oraz, że SCE nie potwierdził i nie jest w żaden sposób związany lub afiliowany z Twoimi Theme'ami. 

4. BRAK GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Używanie przez Ciebie Narzędzi oraz Twoje opracowywanie, użytkowanie i dystrybucja Theme'ów odbywają się wyłącznie na Twoje własne ryzyko. Nie udziela się gwarancji co do jakości, użyteczności lub sposobu funkcjonowania Narzędzi. Narzędzia dostarczane są „TAKIE JAKE SĄ". SCE wyraźnie zaprzecza, że udziela jakichkolwiek wyrażonych lub domniemanych gwarancji odnośnie rynkowości, gwarancji co do przydatności do określonego celu i gwarancji z tytułu braku naruszeń. SCE WYKLUCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ ZYSKU LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ STRATĘ LUB SZKODĘ PONIESIONĄ PRZEZ CIEBIE LUB JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIĄ, NIEZALEŻNIE CZY BEZPOŚREDNIĄ, POŚREDNIĄ, PRZYPADKOWĄ, SPECJALNĄ CZY UKRYTĄ, POWSTAŁĄ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB W WYNIKU POBRANIA PLIKÓW LUB UŻYTKOWANIA NARZĘDZI LUB JAKIEGOKOLWIEK OPRACOWANIA, UŻYTKU LUB DYSTRYBUCJI THEME'ÓW NAWET W PRZYPADKU POINFORMOWANIA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. POWYŻSZE OGRANICZENIA, WYKLUCZENIA I ZRZECZENIA SIĘ BĘDĄ DOTYCZYŁY W MAKSYMALNYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO, NAWET JEŚLI JAKIKOLWIEK ŚRODEK NAPRAWCZY OKAŻE SIĘ NIESKUTECZNY W STOSUNKU DO SWEGO WŁAŚCIWEGO CELU.5.  OGÓLNE POSTANOWIENIA PRAWNE

SCE może według własnego uznania w jakiejkolwiek chwili zmodyfikować warunki niniejszej Umowy. Dalsze użytkowanie przez Ciebie Narzędzi lub opracowywanie lub dystrybucja Theme'u będzie oznaczała akceptację jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie.

Zgodzić się

Zgadzam się

Dostosuj ustawienia motywów

Utwórz własny motyw w systemie PS3

Korzystając z naszego poradnika, zapewnisz wyjątkowy wygląd menu XMB (XrossMediaBar) w systemie PS3.


Włączanie nowego motywu

Dowiedz się, jak włączyć nowy temat pobrany lub przeniesiony do systemu PS3.


Pobierz nowe motywy z PlayStation Store

Wzbogać swój ekran XMB™ (XrossMediaBar) o wspaniałe materiały do pobrania.


Ustawianie zdjęcia jako tapety

Dowiedz się, w jaki sposób wybrać zdjęcie z sekcji Photo (Zdjęcia) i ustawić je jako tapetę systemu PS3.


Download theme creation pack


Dostosowywanie tapety i tekstu wyświetlanego na ekranie

Dowiedz się, jak ustawić własne tło ekranu, a także zmienić krój czcionki ekranowej.

Udostępniaj

Google+

Powiązane oprogramowanie systemowe

Pobierz najnowszą aktualizację oprogramowania systemowego do swojego systemu PS3.

Dowiedz się, co zawarto w aktualizacji 4.7 Oprogramowanie systemowe – informacje Archiwum oprogramowania systemowego

Zgłaszanie uwag

Zgłaszanie uwag

Daj nam znać, jeśli ktoś psuje Ci zabawę online z systemem PlayStation.

Dowiedz się więcej

Pomoc online

Pomoc online

Znajdź informacje i porady oraz dziel się nimi w Społeczności PlayStation.

Dowiedz się więcej

Kody błędów systemu PS3

Kody błędów systemu PS3

To przydatne narzędzie pozwoli ci uzyskać więcej informacji na temat kodów błędów i sugerowanych rozwiązań.

Dowiedz się więcej

Kontakt

Kontakt

Nasze Centrum Obsługi Klienta służy pomocą. Zadzwoń!

Dowiedz się więcej