Szczegółowe zasady konkursu „Wygraj wycieczkę do Hollywood z grą Smerfy 2"

Regulamin

 

1.             Konkurs „Wygraj wycieczkę do Hollywood z grą Smerfy 2" (dalej w skrócie jako Konkurs) jest dostępny dla osób w wieku co najmniej 7 lat mieszkających na terenie Australii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii (dalej w skrócie jako Kraje uczestników). Wyjątek stanowią pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy i konsultanci Organizatora konkursu (definicja poniżej) oraz ich najbliższe rodziny, firmy powiązane z Organizatorem konkursu oraz wszystkie osoby powiązane zawodowo z Konkursem (dalej w skrócie jako Uczestnicy).

 

2.             Konkurs będzie się odbywał w dwóch różnych etapach (definicja poniżej).

 

a)   Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 24 lipca 2013 r. od godziny 13.00 czasu polskiego (dalej w skrócie jako Data rozpoczęcia pierwszego etapu) do 8 sierpnia 2013 r. do godziny 00.59 (dalej w skrócie jako Data zakończenia pierwszego etapu) dla następujących Krajów uczestników:

                          i.    Belgia

                         ii.    Francja

                        iii.    Hiszpania

                        iv.    Holandia

                         v.    Niemcy

                        vi.    Polska

                       vii.    Wielka Brytania

 

b)   Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 4 września 2013 od godziny 13.00 czasu polskiego (dalej w skrócie jako Data rozpoczęcia drugiego etapu) do 19 września 2013 r. do godziny 00.59 (dalej w skrócie jako Data zakończenia drugiego etapu) dla następujących Krajów uczestników:

                          i.    Australia

                         ii.    Dania

                        iii.    Finlandia

                        iv.    Norwegia

                         v.    Nowa Zelandia

                        vi.    Szwecja

 

3.             Czas liczony od Daty rozpoczęcia pierwszego etapu do jego Daty zakończenia włącznie będzie traktowany jako Czas trwania  pierwszego etapu. Czas liczony od Daty rozpoczęcia drugiego etapu do jego Daty zakończenia włącznie będzie traktowany jako Czas trwania  drugiego etapu. W ramach niniejszego regulaminu termin Czas trwania konkursu oznacza Czas trwania pierwszego lub drugiego etapu, w zależności od kontekstu.

 

4.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju.  Przystępując do Konkursu Uczestnicy akceptują i uznają za wiążące jego regulamin oraz zasady (dalej w skrócie jako Regulamin).

 

5.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Czasie trwania Konkursu:

a)      Odwiedzić stronę z konkursami PlayStation® dostępną pod adresem

        eu.playstation.com/psn/competitions

b)      Kliknąć odnośnik do konkursu „Wygraj wycieczkę do Hollywood z grą Smerfy 2"

c)      Wpisać w odpowiednim polu swój adres e-mail;

d)      Kliknąć opcję Start, aby rozwiązać zagadkę obrazkową z gry Smurfs 2 (dalej w skrócie jako Zagadka);

e)      Zagadkę należy rozwiązać najszybciej jak to możliwe. Kliknij przycisk Wyślij, aby zatrzymać licznik czasu.

f)       Wpisz w odpowiednich polach następujące informacje, a następnie kliknij przycisk Wyślij:

                              i.         potwierdzenie adresu e-mail;

                             ii.         imię i nazwisko;

                            iii.         data urodzenia; oraz

                           iv.         kraj zamieszkania.

 

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko jednej (1) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).   Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania dowolnego Uczestnika, jeśli Organizator ma uzasadnione podstawy sądzić, że w ramach Konkursu Uczestnik używał fałszywego adresu e-mail lub wielu adresów e-mail albo w inny sposób postępował nieuczciwie lub oszukiwał.

 

7.             Zostanie wyłoniony jeden (1) zwycięzca (dalej w skrócie jako Zwycięzca). Zwycięzcą zostanie Uczestnik, który rozwiąże Zagadkę w najkrótszym czasie. Jeżeli zrobi to więcej niż jedna osoba, Uczestnicy zostaną poproszeni o rozwiązanie jeszcze jednej zagadki. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia jednego Zwycięzcy. 

 

8.             Organizator konkursu powiadomi Zwycięzcę pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres podany przed rozwiązaniem zagadki. Czas oczekiwania może wynieść do trzech (3) tygodniu po Dacie zakończenia drugiego etapu.

 

9.             Aby odebrać Nagrodę, Zwycięzca musi odpowiedzieć na wiadomość e-mail z powiadomieniem od Organizatora w ciągu czternastu (14) dni od daty jej otrzymania, podając swoje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, kontaktowy numer telefonu oraz imiona i nazwiska wybranych trzech (3) osób towarzyszących (dalej w skrócie jako Osoby towarzyszące). Co najmniej jeden (1) Zwycięzca lub Osoba towarzysząca musi mieć więcej niż 21 lat.

 

10.          Zwycięzca otrzyma następującą nagrodę (dalej w skrócie jako Nagroda):

a)      Niebieską konsolę PlayStation®3 500GB

b)      Bilety lotnicze w obie strony w klasie ekonomicznej dla Zwycięzcy i Osób towarzyszących z kraju Zwycięzcy na lotnisko w Los Angeles (USA) lub w pobliżu (dalej w skrócie jako Lotnisko w Los Angeles), w dniach wybranych przez Zwycięzcę (loty mogą nie być bezpośrednie, terminy podlegają ograniczeniom określonym w punkcie 13 poniżej) 

c)      Trzydniowy (3) pobyt w pokoju dwuosobowym w hotelu Andaz, w Zachodnim Hollywood (dalej w skrócie jako Hotel) z dodatkowym mini-barem i śniadaniem, w dniach wybranych przez Zwycięzcę (terminy podlegają ograniczeniom określonym w punkcie 13 poniżej)

d)      Dwugodzinna wycieczka po studiu animacji Sony Pictures Animation Studio (dalej w skrócie jako Wycieczka);

e)      Ubezpieczenie podróżne (zgodnie z punktem 19 poniżej) oraz

f)       250 funtów na posiłki, napoje, napiwki, transport (z wyjątkiem transportu, o którym mowa powyżej) i inne wydatki w trakcie wycieczki.

 

11.          W ciągu 1 (jednego) tygodnia od daty potwierdzenia wycieczki Organizatorowi, ze Zwycięzcą skontaktuje się firma International Marketing Systems Limited (dalej w skrócie jako Agencja), aby ustalić szczegóły związane z podróżą oraz inne kwestie logistyczne. Agencja może konsultować się ze Zwycięzcą w celu ustalenia szczegółów podróży (np. lotniska odlotu i czasu lotu), ale wszystkie kwestie związane z lotem, hotelem i transportem zależą od wyłącznego uznania Organizatora.

 

12.          Zwycięzca oraz Osoby towarzyszące muszą podać wszystkie informacje i wypełnić formularz akceptacji nagrody, a także przekazać Agencji kopie swoich paszportów, aby umożliwić zorganizowanie podróży.  Na prośbę Agencji Zwycięzca poda szczegółowe dane osobowe (swoje i Osób towarzyszących), jakich może w uzasadniony sposób wymagać Agencja.

 

13.          Nagroda musi zostać odebrana do 31 lipca 2014 r. Wszelkie kwestie związane z terminem podróży i lotem zależą od wyłączenia uznania Organizatora/Agencji (dotyczy to również wyboru lotniska wylotu i lotniska przylotu). Brak możliwości odbycia podróży w Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, Walentynki, a także w trakcie niektórych ceremonii wręczenia nagród oraz świąt publicznych (do potwierdzenia przez Organizatora konkursu / Agencję) w kraju wylotu lub kraju przylotu.HolHH Zwycięzcy muszą powiadomić o wybranym terminie z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem.

 

14.          Ostateczna wartość Nagrody będzie się różnić w zależności od transportu i zakwaterowania, ale przybliżona wartość Nagrody (bez podatku VAT i kosztów podróży) wynosi:

a)   1900 GBP

b)   3112 AUD

c)   2186 EUR

d)   16 302 DKK

e)   3647 NZD

f)    17 237 NOK

g)   9295 PLN

h)   18 947 SEK

 

Koszt lotów zależy od wielu czynników, w tym kraju odlotu i daty rezerwacji, i nie został uwzględniony w powyższych kwotach określających wartość Nagrody.

 

15.          Zwycięzca odpowiada za wszystkie pozostałe wydatki związane z podróżą oraz inne wydatki, które nie stanowią części Nagrody, w tym między innymi, za transport na i z lotniska, transport z i na Wycieczkę, a także wszystkie posiłki i napoje powyżej środków w wysokości 500 GBP, które stanowią część Nagrody.

 

16.          Podczas meldowania się w Hotelu Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić dane ważnej karty kredytowej lub debetowej.

 

17.           Zwycięzca oraz Osoby towarzyszące muszą posiadać paszport, którego termin ważności upływa nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy od wybranego terminu podróży. 

 

18.          Zwycięzca oraz Osoby towarzyszące odpowiadają za kwestie związane z wizami.  Zwycięzca oraz Osoby towarzyszące muszą odwiedzić witrynę https://esta.cbp.dhs.gov i podać wymagane informacje, aby wystąpić z wnioskiem o zgodę na przekroczenie granicy USA.  Zwycięzca oraz Osoby towarzyszące muszą złożyć wniosek o wizę, aby móc przekroczyć granicę USA.

 

19.          Przed odlotem Agencja zorganizuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne (nie obejmujące żadnych wcześniej występujących dolegliwości) dla Zwycięzcy oraz Osób towarzyszących.  Zakres ubezpieczenia podróżnego jest ograniczony i podlega warunkom i zasadom ustanowionym przez ubezpieczyciela.   Zwycięzca lub Osoby towarzyszące odpowiadają za wszelkie dodatkowe koszty związane z uzyskaniem ubezpieczenia w zakresie wcześniej występujących dolegliwości lub ubezpieczenia dla osób powyżej 65 roku życia (jeśli dotyczy). 

 

20.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia.  Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

21.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

22.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

23.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

24.          Agencja dołoży wszelkich starań, aby wysłać Nagrody Zwycięzcy w następujący sposób:

a)      Pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Zwycięzcę, bilety elektroniczne i potwierdzenia rezerwacji,  transport, ubezpieczenie podróżne i zakwaterowanie, po potwierdzeniu terminu podróży przez Organizatora konkursu / Agencję

b)      250 funtów przelewem bankowym na konto podane przez Zwycięzcę lub w postaci czeku na adres pocztowy, w ciągu tygodnia od potwierdzenia dat przejazdu przez Organizatora konkursu / Agencję

c)      Konsolę PlayStation®3 na adres pocztowy podany przez Zwycięzcę, w ciągu tygodnia od otrzymania jego szczegółowych danych.

 

25.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu siedmiu dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona.  Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące zwycięzcy (jeśli dotyczy).

 

26.           Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

27.           Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Imię i nazwisko Zwycięzcy zostaną udostępnione na uzasadnione żądanie osobom, które w ciągu 6 tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Win a Trip to Hollywood with Smurfs 2" na adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

28.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody.

 

29.          Od każdego Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

30.          Zwycięzca wyraża zgodę, a także dopilnuje, aby Osoby towarzyszące wyraziły zgodę na przekazanie danych osobowych Agencji i przesłanie ich poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

31.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu.  Kliknij tutaj, aby poznać Regulamin ogólny.

 

32.          Organizatorem jest Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

33.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.