Promocja sprzedaży - Oferta Section 8

  1. Oferta skierowana jest wyłącznie do obecnych subskrybentów usługi PlayStation®Plus w wieku powyżej 18 lat, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług PlayStation® i będących mieszkańcami Arabii Saudyjskiej, Australii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Szwajcarii, Szwecji,  Zjednoczonego Królestwa i Zjednoczonych Emiratów Arabskich („Kwalifikujący się uczestnicy").
  2. Oferta ważna jest od dn. 27 lipca 2011 do 10 sierpnia 2011 („Czas trwania promocji").
  3. Pierwszy tysiąc Kwalifikujących się uczestników, którzy kupią kopię gry Section 8: Prejudice z PlayStation®Store w Czasie trwania promocji otrzyma kupon z kodem PlayStation®Network uprawniający do pobrania Section 8 (oryginalnej gry).
  4. Tylko jeden kupon z kodem przypada na każdego Kwalifikującego się użytkownika, każdy kod można wykorzystać tylko raz.
  5. Kupony z kodem zostaną rozesłane pocztą elektroniczną w ciągu 28 dni od upłynięcia Czasu trwania promocji.
  6. Aby wykorzystać kod i uzyskać dostęp do gry, Kwalifikujący się użytkownicy muszą mieć system PlayStation®3, szerokopasmowe połączenie internetowe oraz Sony Entertainment Network account (konto Sony Entertainment Network). Instrukcje wykorzystania kuponu z kodem oraz termin jego ważności będą podane wraz z kodem.
  7. Zastosowanie mają zasady i warunki korzystania z kuponu z kodem PlayStation®Network. Więcej informacji na stronie eu.playstation.com/legal.
  8. PlayStation®Network, PlayStation®Store i PlayStation®Plus podlegają warunkom korzystania i nie są dostępne we wszystkich krajach i językach (eu.playstation.com/terms). Wymagane jest szerokopasmowe połączenie z Internetem. Użytkownicy są odpowiedzialni za opłacanie dostępu do sieci szerokopasmowej. Za niektóre materiały pobierane są opłaty.
  9. Organizatorem tej oferty jest firma Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.