Promocja PlayStation®Plus

Warunki i zasady

 

 1. W promocji udział mogą wziąć mieszkańcy Arabii Saudyjskiej, Australii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Włoch, Zjednoczonego Królestwa i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy ukończyli 18 lat („Osoby biorące udział w promocji").
 2. Ta promocja rozpoczyna się dn. 06/07/2011 r., od chwili, gdy baner promujący tę promocję pojawi się w PlayStation®Store, a kończy się dn. 04/08/2011 r. o godz. 00:59 (czasu polskiego) („Czas trwania promocji").
 3. Aby zakwalifikować się do otrzymania piętnastomiesięcznej subskrypcji PlayStation®Plus w cenie subskrypcji rocznej, osoby biorące udział w promocji muszą w Czasie trwania promocji:

   

  (i) Utworzyć lub mieć Sony Entertainment Network master account (konto główne PlayStation®Network);

  (ii) Wykupić subskrypcję PlayStation®Plus na okres jednego roku

   

  Subskrypcja na okres jednego roku obowiązuje przez 365 dni.

  Subskrypcja na okres 15 miesięcy obowiązuje przez 457 dni.

 4. Osoby, które dołączyły do PlayStation®Plus w ramach programu Welcome Back (Witamy z powrotem) muszą poczekać, aż wygaśnie ich bezpłatne członkostwo, zanim będą mogły kupić subskrypcję.
 5. Wymagane szerokopasmowe połączenie z Internetem. Osoby biorące udział w promocji są odpowiedzialne za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do szerokopasmowego Internetu. Rejestracja w PSN i subskrypcja PlayStation®Plus wymagają zaakceptowania Warunków świadczenia usługi, Umowy użytkownika PSN oraz Polityki prywatności.
 6. Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej promocji.
 7. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie osób biorących udział w promocji w utworzeniu lub zalogowaniu się do ich SEN account (konta SEN), wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania osoby kwalifikującej się lub strony trzeciej. 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub anulowania tej promocji, a także zaktualizowania lub korekty niniejszych zasad i warunków w wypadku nieprzewidzianych okoliczności.
 9. Tej promocji nie można łączyć z żadnymi innymi ofertami, promocjami, pakietami ani premiami.
 10. Powyższe warunki uczestnictwa podlegają przepisom prawa obowiązującego w Anglii, a sądy Anglii i Walii mają jurysdykcję niewyłączną.
 11. Organizatorem jest: Sony Network Entertainment Europe Limited, z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.