Regulamin

 1. W konkursie udział mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irelandii, Luxemburgu, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwecji,Szwajcarii oraz Zjednoczonego Królestwa, którzy ukończyli 16 rok życia.
 2. Aby wziąć udział w promocji, należy:

  (i) Utworzyć  konto w sieci Sony Entertainment Network,  jeżeli już takie posiadasz, zaloguj się na Oficjalnym Forum PlayStation;

  (ii) W wątku konkursowym zamieścić swojego autorstwa zdjęcie (z widocznym PSN ID) przedstawiające efekt Twojej zabawy z perspektywą, iluzją.

 3. Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi oraz Umowy użytkownika PSN, a także Polityki prywatności PSN.
 4. Uczestnicy muszą stworzyć oryginalne zdjęcie przedstawiające ich dobre lub złe moce przy wykorzystaniu  techniki perspektywy lub edytora zdjęć. Na przykład, przy użyciu zabawy z perspektywą lub programów do edycji zdjęć dokonać symulacji z podnoszenie pojazdów, trzymania palmy na dłoni itp. Należy również pamiętać o widocznym, wyraźnie napisanym swoim  PSN ID, który musi pojawić się na zdjęciu.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 01.07.2011, o godz.12:00, a zakończy 11.07.2011, o godz.00:59
 6. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość zgłoszeń, przy czym każde zgłoszenie musi być osobnym postem.
 7. Uczestnicy muszą przestrzegać  Zasad Ogólnych. Dodatkowo zgłoszenia nie mogą zawierać:

  (i) pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze; (ii) zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść; (iii) treści napastliwych lub zniesławiających; (iv) treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób; (v) treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości; (vi) zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo; (vii) spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 8. Podczas wykonywania tego wyzwania prosimy o ostrożność, ponieważ  organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu czy szkody wyrządzone przez osoby biorące udział w konkursie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, który nie spełni również wymogów Zasad Ogólnych.
 10. Poprawne zgłoszenia mogą być nadal wyświetlane w wątku konkursowym po dacie zakończenia przyjmowania zgłoszeń, wg uznania organizatora. Po upłynięciu daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń wybranych zostanie dzieśięć najlepszych zgłoszeń z całej Europy.
 11. Zwycięzca otrzyma koszulkę inFamous 2, holograficzną oraz unikalną wersję ("artwork") okładki gry. Osoby, które zajmą od drugiego do szóstego miejsca otrzymają unikalną wersję okładki ("artwork"), natomiast osoby od siódmego do dziesiątego miejsca otrzymają koszulki inFamous 2.
 12. Zwycięzca musi potwierdzić odbiór nagrody odpowiadając na prywatną wiadomość na forum, potwierdzając swój aktualny adres zamieszkania w ciągu 28 dni od chwili otrzymania powiadomienia.
 13.  Nagroda zostanie wysłana przesyłką poleconą na adres podany przez zwycięzcę. Organizator podejmie wszelkie działania mające na celu wysłanie nagrody w ciągu 7 dni roboczych od chwili otrzymania potwierdzenia, nie przyjmuje jednak żadnej odpowiedzialności za nagrody rozesłane po tym terminie.