Określone zasady konkursu Dungeon Hunter: Alliance

1. W promocji udział mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, RPA, Szwajcarii, Turcji i Zjednoczonego Królestwa, którzy ukończyli 18 lat.

2. Aby wziąć udział w promocji, uczestnicy muszą

   (i) Przejść do witryny eu.playstation.com/psn/competitions („Strona");

   (ii) Kliknąć łącze do konkursu Dungeon Hunter: Alliance

   (iii) Zalogować się do swojego Sony Entertainment Network Account (SEN Account) (konta Sony Entertainment Network [konta SEN]) lub - jeśli go jeszcze nie posiadają - utworzyć i zalogować się do SEN Account (konta SEN)

   (iv) Podać we wskazanym miejscu swój online ID (identyfikator online) PSN i kliknąć „Przystąp do konkursu".

3. Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi oraz Umowy użytkownika PSN, a także Polityki prywatności PSN („PSN Terms of Service and User Agreement", „PSN Privacy Policy")

4. Zgłoszenia są przyjmowane od dn. 21 kwietnia 2011 r., godz. 18:00 czasu polskiego, do dn. 9 maja 2011 r., godz. 18:00 czasu polskiego.

5. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie, żaden z uczestników nie może wygrać więcej niż jedną nagrodę.

6. Wszyscy kwalifikujący się uczestnicy, którzy przesłali swoje zgłoszenie w okresie nadsyłania zgłoszeń, wezmą udział w losowaniu.

7. Losowanie odbędzie się po upływie jednego tygodnia od podanej powyżej daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Zostanie wylosowany 1 zwycięzca oraz 4 finalistów.

8. Nagrodą dla zwycięzcy jest system PlayStation®3 320 GB oraz PlayStation®Move Starter Pack. Łączna wartość nagrody to ok. 1200 zł. 

9. Nagrodą dla każdego z finalistów jest kod umożliwiający pobranie gry Dungeon Hunter Alliance. Łączna wartość nagrody to ok. 52 zł.

10. Zwycięzca i finaliści zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia konkursu i będą mieć 4 tygodnie na zgłoszenie się po nagrodę.

11. Organizator dołoży wszelkich starań, by wysłać nagrodę w ciągu 30 dni od chwili otrzymania zgłoszenia od uczestnika, nie przyjmuje jednak żadnej odpowiedzialności za nagrody rozesłane po tym terminie.

12. Nagrody zostaną rozesłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adresy powiązane z SEN Account (kontami PSN) zwycięzców.

13. Jeśli przy odbiorze stwierdzona zostanie wada lub uszkodzenie nagrody, należy powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty dostawy. W przeciwnym razie nagroda zostanie uznana za dostarczoną i przyjętą bez zastrzeżeń. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące uczestnikowi (jeśli dotyczy).

14. Organizator opublikuje online ID (identyfikator online) PSN oraz kraj zamieszkania zwycięzcy  w Witrynie.

15. Promocja podlega Zasadom Ogólnym. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Zasady Ogólne.

16. Organizatorem jest Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo