Określone zasady

PS3™

Zasady uczestnictwa

1. W promocji udział mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji i Szwajcarii, którzy ukończyli 18 lat.

2. Aby wziąć udział, uczestnicy muszą posiadać Sony Entertainment Network account (konto Sony Entertainment Network). Rejestracja Sony Entertainment Network account (konta Sony Entertainment Network) wymaga zaakceptowania PSN Terms of Service and User Agreement (Warunków świadczenia usługi PSN i Umowy użytkownika) oraz PSN Privacy Policy (Polityki prywatności PSN).

3. Zgłoszenia w ramach promocji będą przyjmowane od dn. 13 kwietnia 2011 r., godz. 13:00 czasu polskiego, do dn. 18 kwietnia 2011 r., godz. 13:00 czasu polskiego („Okres nadsyłania zgłoszeń").

4. Aby przystąpić do promocji, uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie nadsyłania zgłoszeń:

          i. przejść do strony eu.playstation.com/psn/competitions i kliknąć łącze „Konkurs dotyczący meczu finałowego Ligi Mistrzów UEFA Wembley 2011";

          ii. zalogować się do swojego Sony Entertainment Network account (konta Sony Entertainment Network);

          iii. wypełnić formularz zgłoszeniowy online i kliknąć „Przystąp do konkursu".

5. W ramach promocji można przesłać tylko jedno zgłoszenie. Każdy uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

6. Zwycięzcami zostaną trzy osoby, których zgłoszenia zostaną wylosowane jako pierwsze spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń.

7. Losowanie odbędzie się w ciągu 3 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń podanej powyżej.

8. Nagrodą jest wyjazd dla zwycięzcy i osoby towarzyszącej (która musi mieć ukończone 18 lat) na mecz finałowy Ligi Mistrzów UEFA, który odbędzie się na stadionie Wembley w Londynie 28 maja 2011 r. Nagroda obejmuje przelot do Londynu i z powrotem, zakwaterowanie na jedną noc w hotelu 4-gwiazdkowym lub na podobny poziomie (wg uznania Organizatora), obejmujące śniadanie, oraz transport w Londynie z lotniska do hotelu i z powrotem dla zwycięzcy. Ze swojej strony zwycięzca musi zapewnić, że wraz z osobą towarzyszącą będzie dysponować czasem wolnym w dniach 28-29 maja 2011 r.

9. Organizator może filmować zwycięzców oraz ich gości podczas tegorocznego meczu finałowego Ligi Mistrzów UEFA na stadionie Wembley. Biorąc udział w tym wydarzeniu, zwycięzcy i ich goście udzielają Organizatorowi oraz powiązanym z nim firmom, licencjobiorcom i pełnomocnikom zgody na:

        i.  ich fotografowanie, filmowanie i nagrywanie podczas wizyty;

        ii. edytowanie, zmienianie, reprodukowanie, publikowanie oraz dystrybuowanie uzyskanych zdjęć, nagrań oraz filmów („Materiały") za pośrednictwem dowolnego medium oraz

        iii. wykorzystanie tych Materiałów, w całości lub częściowo, do dowolnych celów uznanych za niezbędne do promocji, reklamy lub wykorzystania dowolnych produktów Organizatora oraz wszystkiego, co się z nimi wiąże lub zostało stworzone z ich wykorzystaniem.

Zwycięzcy i ich goście zrzekają się ponadto wszelkich osobistych praw autorskich do Materiałów i zwalniają Organizatora oraz powiązane z nim firmy, licencjobiorców i pełnomocników z jakichkolwiek płatności odnośnie wykorzystania przez nich Materiałów.

10. Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail powiązany z ich Sony Entertainment Network account (kontem PlayStation®Network) w ciągu 7 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Muszą zgłosić się po odbiór nagrody w ciągu 7 dni od chwili otrzymania powiadomienia. Przed przekazaniem nagrody Organizator zażąda przedstawienia dokumentu potwierdzającego wiek zwycięzcy. Nagrody zostaną rozesłane przesyłką poleconą na adres podany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym online. Organizator podejmie wszelkie działania mające na celu rozesłanie nagród w ciągu 30 dni od daty powiadomienia, jednak nie przyjmuje odpowiedzialności za nagrody rozesłane po tym terminie.

11. Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji (wg własnego uznania) imienia, nazwiska oraz kraju pochodzenia zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Dane zwycięzcy (nazwisko i kraj zamieszkania) zostaną udostępnione na życzenie osobom, które prześlą zaadresowaną kopertę ze znaczkiem i dopiskiem UEFA Champions League Final Wembley 2011 Competition na adres Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom w ciągu 6 tygodni od określonej powyżej daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

12. Promocja podlega Regulaminowi Ogólnemu. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Regulamin Ogólny.

13. Organizatorem jest Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo