Określone zasady konkursu The Studio

1. W promocji udział mogą wziąć mieszkańcy Arabii Saudyjskiej, Australii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Zjednoczonego Królestwa i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy ukończyli 16 lat („Osoby kwalifikujące się").

2. Ta promocja rozpoczyna się 13 kwietnia 2011 r., od chwili, w której [motyw The Studio] będzie dostępny w sprzedaży w PlayStation®Store, a kończy o godz. 13:00 czasu polskiego dn. 11 maja 2011 r. („Czas trwania promocji").

3. Aby zakwalifikować się do otrzymania cyfrowej koszulki do wykorzystania w PlayStation®Home („koszulka") bez żadnych dodatkowych kosztów, Osoby kwalifikujące się muszą, w Czasie trwania promocji:

(i) Utworzyć lub posiadać Sony Entertainment Network master account (konto główne PlayStation®Network)

(ii) Kupić [motyw The Studio] z PlayStation®Store.

4. Wymagane jest szerokopasmowe połączenie internetowe. Osoby kwalifikujące się są odpowiedzialne za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do szerokopasmowego Internetu. Rejestracja w PSN wymaga, by Osoby kwalifikujące się, które nie ukończyły 18 lat, uzyskały zgodę rodziców/opiekunów prawnych. Konieczne jest też zaakceptowanie PSN Terms of Service and User Agreement (Warunków świadczenia usługi PSN i Umowy użytkownika) oraz PSN Privacy Policy (Polityki prywatności PSN).

5. Koszulka będzie automatycznie dostępna w magazynie Osoby kwalifikującej się w PlayStation®Home.

6. Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych warunków i zasad lub intencjom niniejszej promocji.

7. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Osoby kwalifikującej się w utworzeniu lub zalogowaniu się do ich Sony Entertainment Network account (konta Sony Entertainment Network) lub do PlayStation®Home, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Osoby kwalifikującej się lub strony trzeciej.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub anulowania tej promocji, a także zaktualizowania lub korekty niniejszych warunków i zasad w wypadku nieprzewidzianych okoliczności.

9. Powyższe warunki i zasady podlegają przepisom prawa obowiązującego w Anglii, a sądy Anglii i Walii mają jurysdykcję niewyłączną.

10. Organizatorem jest: PlayStation Network Europe Limited, z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.