Określone zasady

1. W promocji udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa, którzy ukończyli 16 lat i są użytkownikami PlayStation®Home („Home").

2. W ramach promocji można przesłać tylko jedno zgłoszenie. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

3. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest posiadanie systemu PlayStation®3, (PS3TM), komputera klasy PC, Sony Entertainment Network account (konta Sony Entertainment Network) oraz szerokopasmowego połączenia internetowego.

4. Zgłoszenia w ramach promocji będą przyjmowane od dnia 22/03/2011, godz 18:00 czasu polskiego, do dnia 01/04/2011, godz. 00:00 czasu polskiego („Okres nadsyłania zgłoszeń").

5. Aby przystąpić do promocji, uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie nadsyłania zgłoszeń:

(i) Zrobić zdjęcie swojego awatara Herosi PlayStation®Move w przestrzeni Home Square, korzystając z Home Camera. Na zdjęciu musi być widoczna figura Herosi PlayStation®Move stojąca na Home Square („Zdjęcie");

(ii) Zalogować się do swojego SEN account (konta SEN) za pośrednictwem komputera i przesłać Zdjęcie do odpowiedniego wątku konkursowego wyznaczonego przez Organizatora, który można znaleźć na forum Home w danym języku lokalnym, pod adresem community.eu.playstation.com

6. Zwycięzcą zostanie osoba, której awatar Herosi PlayStation®Move zostanie uznany przez sędziów za sprawiający wrażenie najbardziej bohaterskiego. Decyzja sędziów jest ostateczna.
 
7. Zwycięzca zostanie wybrany w ciągu 7 dni od określonej wyżej daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

8. Nagrodą jest pakiet Herosi PlayStation®Move, zawierający 1 grę Herosi PlayStation®Move, kontroler ruchu PlayStation®Move i kamerę PlayStation®Eye. Sugerowana cena detaliczna nagrody to 318 zł.

9. Jeśli przy odbiorze stwierdzona zostanie wada lub uszkodzenie nagrody, należy powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty dostawy. W przeciwnym razie nagroda zostanie uznana za dostarczoną i przyjętą bez zastrzeżeń. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące uczestnikowi (jeśli istnieją).

10. Zwycięzca zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Ma obowiązek odebrania nagrody w ciągu 28 dni od chwili otrzymania powiadomienia. Nagrody zostaną rozesłane pocztą poleconą na adresy powiązane z SEN Account (kontem PSN) zwycięzcy. Organizator podejmie wszelkie działania mające na celu rozesłanie nagrody w ciągu 28 dni od daty powiadomienia, jednak nie przyjmuje odpowiedzialności za nagrody rozesłane po tym terminie.

11. Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji według własnego uznania imienia, nazwiska oraz kraju pochodzenia zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Dane zwycięzcy (nazwisko i kraj zamieszkania) zostaną udostępnione na życzenie tym osobom, które prześlą zaadresowaną kopertę ze znaczkiem i dopiskiem PlayStation®Move Heroes competition na adres Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom w ciągu 6 tygodni od określonej powyżej daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

12. Organizator może ponadto, według własnego uznania, opublikować niektóre bądź wszystkie Zdjęcia w serwisie Facebook.

13. Promocja podlega Zasadom Ogólnym. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Zasady Ogólne.

14. Organizatorem jest Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.