Specific Rules for the 'Win a 3D TV and much more with minis' Competition

1.W promocji udział wziąć mogą mieszkańcy Austrii, Danii, Francji, Niemiec, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Hiszpanii, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa, którzy ukończyli 18 lat.

2.Aby wziąć udział w promocji, uczestnicy muszą:

(i)Przejść do witryny eu.playstation.com/psn/competitions („Strona");

(ii)Kliknąć łącze „Wygraj telewizor 3D i nie tylko dzięki grom minis";

(iii)Utworzyć Sony Entertainment Network account (SEN account) [konto Sony Entertainment Network (konto SEN)], a jeżeli już je mają, zalogować się do SEN account (konta SEN);

(iv)Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3.Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania PSN Terms of Service and User Agreement (Warunków świadczenia usługi oraz Umowy użytkownika PSN) oraz  PSN Privacy Policy (Polityki prywatności PSN).

4.Zgłoszenia w ramach promocji będą przyjmowane od dnia 3 lutego 2011 r., godz. 13:00 czasu polskiego, do dnia 28 lutego 2011 r., godz. 13:00 czasu polskiego („Czas trwania promocji").

5.Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

6.Osoby biorące udział w promocji, które przesłały swoje zgłoszenie w Czasie trwania promocji, wezmą udział w losowaniu.

7.Losowanie odbędzie się w ciągu dwóch tygodni od dnia upłynięcia Czasu trwania promocji. Wylosowany zostanie jeden zwycięzca.

8.Nagrodą dla zwycięzcy jest jeden system PlayStation®3 120 GB, jeden system PSPTMgo oraz jeden telewizor Sony BRAVIA (model - KDL40HX805AEP). Łączna wartość nagrody to ok. 5740 zł.

9.Zwycięzca zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną w ciągu 2 tygodni od chwili zakończenia Czasu trwania promocji i będą miały 4 tygodnie na zgłoszenie się po odbiór nagrody.

10.Organizator dołoży wszelkich starań, by rozesłać nagrody w ciągu 4 tygodni od momentu otrzymania zgłoszenia od zwycięzcy, nie przyjmuje jednak żadnej odpowiedzialności za nagrody rozesłane po tym terminie.

11.Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty poleconej na adres powiązany z SEN Account (kontem PSN) zwycięzcy.

12.Jeśli przy odbiorze stwierdzona zostanie wada lub uszkodzenie nagrody, należy powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty dostawy. W przeciwnym razie nagroda zostanie uznana za dostarczoną i przyjętą bez zastrzeżeń. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące uczestnikowi (jeśli dotyczy).

13.Organizator opublikuje online ID (identyfikator online) zwycięzcy oraz jego kraj zamieszkania w Witrynie.

14.Promocja podlega Zasadom Ogólnym. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Zasady Ogólne.

15.Organizatorem jest firma Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo