Określone zasady konkursu związanego z grą „God of War: Duch Sparty" w portalu

1. W konkursie portalowym dotyczącym gry God of War: Duch Sparty („Promocja") udział mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Czech, Holandii, Irlandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa, którzy ukończyli 18 lat.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania od uczestników w dowolnej chwili dowodu, że spełniają powyższe warunki (np. prosząc o przedstawienie kopii paszportu). Jeżeli uczestnik nie przedstawi takiego dowodu na żądanie, Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika lub wstrzymać wydanie nagrody.

3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę. Udział w Promocji jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju.

4. Zgłoszenia w ramach niniejszej Promocji będą przyjmowane od dnia 1 listopada 2010 r., godz. 01:00 (czasu polskiego), do dnia 13 listopada 2010 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia przyjmowania zgłoszeń") („Czas przyjmowania zgłoszeń").

5. Aby wziąć udział w Promocji, uczestnicy muszą:
(i) przejść do witryny http://eu.playstation.com/psn/competitions („Witryna");
(ii) kliknąć łącze do konkursu „God of War: Duch Sparty";
(iii) utworzyć Sony Entertainment Network account (SEN Account) [konto Sony Entertainment Network (konto SEN)], a jeżeli mają już takie konto, zalogować się do swojego SEN Account (konta SEN);
(iv) postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6. Rejestracja SEN Account (konta SEN) wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Umowy użytkownika i Polityki prywatności PSN.

7. Wszyscy kwalifikujący się uczestnicy, którzy prześlą poprawne odpowiedzi na wszystkie 5 pytań wielokrotnego wyboru w Czasie przyjmowania zgłoszeń, wezmą udział w losowaniu.

8. Losowanie odbędzie się dnia 15 listopada 2010 r. Wylosowanych zostanie 5 zwycięzców.

9. Nagrodą dla każdego zwycięzcy jest:

(i) koszulka God of War: Duch Sparty;
(ii) kopia zestawu God of War: Duch Sparty Media Kit, zawierającego drewniany dysk z nadrukiem, plakat i książeczkę, kupon z kodem PSN do gry God of War: Duch Sparty na system PSPTM (PlayStation®Portable) oraz dysk z materiałami multimedialnymi.

Łączna wartość nagrody to ok. 275 zł. Nie jest możliwy ekwiwalent gotówkowy, a nagród nie można przekazać innej osobie. Zastosowanie mają zasady i warunki wykorzystania kuponu z kodem PSN. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

10. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 2 tygodni od Daty zamknięcia. Każdy zwycięzca musi potwierdzić odbiór nagrody w ciągu dwóch tygodni od chwili otrzymania powiadomienia, odpowiadając na tę wiadomość e-mail i potwierdzając swój adres pocztowy.

11. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adresy podane przez zwycięzców. Organizator dołoży wszelkich starań, by wysłać nagrody w ciągu 2 tygodni od momentu otrzymania zgłoszenia od zwycięzcy, nie przyjmuje jednak żadnej odpowiedzialności za nagrody rozesłane po tym terminie.

12. Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie nagrody lub którejkolwiek z części, należy powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty dostawy. W przeciwnym razie nagroda zostanie uznana za dostarczoną i przyjętą bez zastrzeżeń. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące uczestnikowi (jeśli dotyczy).

13. Od zwycięzców może być wymagane opłacenie podatku za nagrodę, zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi.

14. Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, danych zwycięzców (nazwisk i krajów zamieszkania) na swoich stronach internetowych. Informacje o zwycięzcach zostaną udostępnione na żądanie osobom, które w ciągu ośmiu tygodni od Daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń wraz z prośbą o udostępnienie prześlą zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pod poniższy adres:

God of War: Ghost of Sparta Portal Competition, Online Marketing
Sony Computer Entertainment Europe Ltd
10 Great Marlborough Street
Londyn
W1F 7LP
Wielka Brytania

15. Promocja podlega Zasadom Ogólnym. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Zasady Ogólne.

16. Powyższe warunki uczestnictwa podlegają przepisom prawa obowiązującego w Anglii, a sądy Anglii i Walii mają jurysdykcję wyłączną.

17. Organizatorem jest: firma Sony Computer Entertainment Europe Limited, mieszcząca się pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania