Konkurs Locnville

1. W promocji udział mogą wziąć mieszkańcy Arabii Saudyjskiej, Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Zjednoczonego Królestwa, którzy ukończyli 12 lat.
2. Zgłoszenia w ramach niniejszej promocji będą przyjmowane od dn. 13 września 2010 r. godz. 19:00 czasu polskiego, do dn. 30 września 2010 r., godz. 13:00 czasu polskiego („Okres nadsyłania zgłoszeń").
3. Aby przystąpić do promocji, uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie nadsyłania zgłoszeń:
(i) Przejść do witryny eu.playstation.com/psn/competitions („Strona");
(ii) Kliknąć łącze Konkurs Locnville;
(iii) Utworzyć Sony Entertainment Network account (konto w sieci Sony Entertainment Network) (SEN account (konto w sieci SEN)), a jeżeli już je mają, zalogować się do SEN account (konta w sieci PSN);
(iv) Prawidłowo odpowiedzieć na pytanie, wybierając jedną z możliwości, i postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
4. Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi oraz Umowy użytkownika PSN, a także Polityki prywatności PSN.
5. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
6. Osoby biorące udział w promocji, które w Okresie nadsyłania zgłoszeń przesłały prawidłową odpowiedź, wezmą udział w losowaniu. Losowanie odbędzie się po upływie jednego tygodnia od podanej powyżej daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Wylosowany zostanie jeden zwycięzca oraz dwóch finalistów.
7. Nagrodą dla zwycięzcy jest system PlayStation®3 120 GB, mikrofony bezprzewodowe SingStar® oraz płyta z grą SingStar®. Całkowita wartość nagrody to ok. 1500 zł.
8. Nagrodą dla pierwszego finalisty są mikrofony bezprzewodowe SingStar® i płyta z grą SingStar®. Całkowita wartość nagrody to ok. 239 zł.
9. Nagrodą dla drugiego finalisty jest płyta z grą SingStar®. Całkowita wartość nagrody to ok. 99 zł.
10. Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia konkursu i będą mieć 4 tygodnie na zgłoszenie się po nagrodę.
11. Organizator dołoży wszelkich starań, by rozesłać nagrody w ciągu 4 tygodni od momentu otrzymania zgłoszenia od zwycięzców, nie przyjmuje jednak żadnej odpowiedzialności za nagrody rozesłane po tym terminie.
12. Nagrody zostaną rozesłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adresy powiązane z SEN account (kontami w sieci PSN) zwycięzców.
13. Jeśli przy odbiorze stwierdzona zostanie wada lub uszkodzenie nagrody, należy powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty dostawy. W przeciwnym razie nagroda zostanie uznana za dostarczoną i przyjętą bez zastrzeżeń. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące uczestnikowi (jeśli dotyczy).
14. Organizator opublikuje PSN online ID (identyfikatory online PSN) zwycięzców oraz ich kraj zamieszkania na Stronie.
15. Promocja podlega Zasadom Ogólnym. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Zasady Ogólne.
16. Organizatorem jest Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.