Konkurs Call of Duty Modern Warfare Map Pack 2

1. W promocji mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Szwajcarii, Zjednoczonego Królestwa oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy ukończyli 18 lat.

2. Aby wziąć udział w promocji, należy przejść na stronę eu.playstation.com/psn/competitions („Strona") i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

(i) Przejść do witryny eu.playstation.com/psn/competitions („Strona");
(ii) Kliknąć łącze Konkurs Call of Duty Modern Warfare Map Pack 2;
(iii) Utworzyć Sony Entertainment Network account (konto w sieci Sony Entertainment Network) (SEN account (konto w sieci SEN)), a jeżeli już je mają, zalogować się do SEN account (konta w sieci PSN);
(iv) Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3. Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi oraz Umowy użytkownika PSN, a także Polityki prywatności PSN

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 7 lipca o godz. 7:00 czasu polskiego, a kończy 16 lipca o godz. 13:00 czasu polskiego.

5. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

6. Osoby biorące udział w promocji, które przesłały swoje zgłoszenie w okresie nadsyłania zgłoszeń, wezmą udział w losowaniu.

7. Losowanie odbędzie się po upływie jednego tygodnia od podanej powyżej daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Zostanie wylosowanych jeden zwycięzca oraz 100 finalistów.

8. Nagrodą dla zwycięzcy jest 40 calowy telewizor Sony Bravia® 3D, nowej generacji system rozrywki domowej oraz kod pozwalający na pobranie pakietu Call of Duty Modern Warfare Map Pack 2 dla systemu PlayStation®3. Łączna wartość nagrody to ok. 8200 zł. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest kod umożliwiający pobranie pakietu map Call of Duty Modern Warfare Map Pack 2 na system PlayStation®3. Łączna wartość nagrody to ok. 60 zł.

9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia konkursu i będą mieć 4 tygodnie na zgłoszenie się po nagrodę.

10. Organizator dołoży wszelkich starań, by rozesłać nagrody w ciągu 4 tygodni od momentu otrzymania zgłoszenia od zwycięzców, nie przyjmuje jednak żadnej odpowiedzialności za nagrody rozesłane po tym terminie.

11. Nagrody zostaną rozesłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adresy powiązane z SEN account (kontami w sieci PSN) zwycięzców.

12. Jeśli przy odbiorze stwierdzona zostanie wada lub uszkodzenie nagrody, należy powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty dostawy. W przeciwnym razie nagroda zostanie uznana za dostarczoną i przyjętą bez zastrzeżeń. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące uczestnikowi (jeśli dotyczy).

13. Organizator opublikuje online ID (identyfikatory online) zwycięzców oraz ich kraj zamieszkania na Stronie.

14. Promocja podlega Zasadom Ogólnym. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Zasady Ogólne.

15. Organizatorem jest Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.