Konkurs Transformers: Wojna o Cybertron

1. W promocji mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Szwajcarii, Zjednoczonego Królestwa oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy ukończyli 12 lat.

2. Aby wziąć udział w promocji, należy przejść na stronę eu.playstation.com/psn/competitions („Strona") i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

(i) Przejść do witryny eu.playstation.com/psn/competitions („Strona");
(ii) Kliknąć łącze Konkurs Transformers: Wojna o Cybertron;
(iii) Utworzyć Sony Entertainment Network account (konto w sieci Sony Entertainment Network) (SEN account (konto w sieci SEN)), a jeżeli już je mają, zalogować się do SEN account (konta w sieci PSN);
(iv) Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3. Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi oraz Umowy użytkownika PSN, a także Polityki prywatności PSN

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 2 lipca o godz. 19:00 czasu polskiego, a kończy 16 lipca o godz. 13:00 czasu polskiego.

5. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

6. Osoby biorące udział w promocji, które przesłały swoje zgłoszenie w okresie nadsyłania zgłoszeń, wezmą udział w losowaniu.

7. Losowanie odbędzie się po upływie jednego tygodnia od podanej powyżej daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Zostanie wylosowanych czterdziestu zwycięzców oraz 60 finalistów.

8. Nagrodami dla zwycięzców są 2 figurki Transformer i egzemplarz gry Transformers: Wojna o Cybertron na PlayStation®3. Łączna wartość nagrody to ok.  291 zł. Nagrodą dla finalistów jest kopia gry Transformers: Wojna o Cybertron na PlayStation®3. Łączna wartość nagrody to ok. 162 zł.

9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia konkursu i będą mieć 4 tygodnie na zgłoszenie się po nagrodę.

10. Organizator dołoży wszelkich starań, by rozesłać nagrody w ciągu 4 tygodni od momentu otrzymania zgłoszenia od zwycięzców, nie przyjmuje jednak żadnej odpowiedzialności za nagrody rozesłane po tym terminie.

11. Nagrody zostaną rozesłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adresy powiązane z SEN account (kontami w sieci PSN) zwycięzców.

12. Jeśli przy odbiorze stwierdzona zostanie wada lub uszkodzenie nagrody, należy powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty dostawy. W przeciwnym razie nagroda zostanie uznana za dostarczoną i przyjętą bez zastrzeżeń. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące uczestnikowi (jeśli dotyczy).

13. Organizator opublikuje online ID (identyfikatory online) zwycięzców oraz ich kraj zamieszkania na Stronie.

14. Promocja podlega Zasadom Ogólnym. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Zasady Ogólne.

15. Organizatorem jest Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.