Konkurs 3D Kaká

1. W promocji mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemcy, Polski, Portugalii, Rosji, Hiszpanii, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Republiki Południowej Afryki oraz Zjednoczonego Królestwa, którzy ukończyli 16 lat.

2. Aby wziąć udział w promocji, należy przejść na stronę eu.playstation.com/psn/competitions („Strona") i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

(i) Przejść do witryny eu.playstation.com/psn/competitions („Strona");
(ii) Kliknąć łącze 3D Kaká Competition;
(iii) Utworzyć Sony Entertainment Network account (konto Sony Entertainment Network) (SEN account (konto w sieci SEN)), a jeżeli już je mają, zalogować się do SEN account (konta w sieci PSN);
(iv) Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3. Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi oraz Umowy użytkownika PSN, a także Polityki prywatności  PSN

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 25 czerwca o godz. 19:00 czasu polskiego, a kończy 19 lipca o godz. 13:00 czasu polskiego.

5. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

6. Osoby biorące udział w promocji, które przesłały swoje zgłoszenie w okresie nadsyłania zgłoszeń, wezmą udział w losowaniu.

7. Losowanie odbędzie się po upływie tygodnia od podanej powyżej daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Wylosowany zostanie jeden zwycięzca.

8. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci jednego, 40-calowego telewizora Sony BRAVIA® 3D HX800 nowej generacji, ze zintegrowaną technologią Full High Definition 3D i bezprzewodowym dostępem do serwisów i treści online. Łączna wartość nagrody to ok. 6076 zł.

9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia konkursu i będą mieć 4 tygodnie na zgłoszenie się po nagrodę.

10. Organizator  dołoży wszelkich starań, by rozesłać nagrody w ciągu 4 tygodni od momentu otrzymania zgłoszenia od zwycięzcy, nie przyjmuje jednak żadnej odpowiedzialności za nagrody rozesłane po tym terminie.

11. Nagrody zostaną rozesłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres powiązany z SEN account (kontem w sieci PSN) zwycięzcy.

12. Jeśli przy odbiorze stwierdzona zostanie wada lub uszkodzenie nagrody, należy powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty dostawy. W przeciwnym razie nagroda zostanie uznana za dostarczoną i przyjętą bez zastrzeżeń. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące uczestnikowi (jeśli dotyczy).

13. Organizator  opublikuje online ID (identyfikator online) zwycięzcy oraz jego kraj zamieszkania w Witrynie.

14. Promocja podlega Zasadom Ogólnym. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Zasady Ogólne.

15. Organizatorem  jest Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.