Zasady szczegółowe konkursu Dead to Rights: Retribution

1. W promocji udział mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Polski, Niemiec, Portugalii, Republiki Czeskiej, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii którzy ukończyli 18 lat.

2. Aby wziąć udział w promocji, należy przejść na stronę eu.playstation.com/psn/competitions („Strona") i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

(i) Przejść do witryny eu.playstation.com/psn/competitions („Witryna")

(ii) Kliknąć łącze do konkursu Dead to Rights: Retribution

(iii) Utworzyć Sony Entertainment Network account (konto w sieci Sony Entertainment Network) [SEN account (konto konto w sieci SEN)], a jeżeli już je mają, zalogować się do SEN account (konto w sieci SEN)

(iv) Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3. Rejestracja w PlayStation®Network (PSN) wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi oraz Umowy użytkownika PSN, a także Polityki prywatności PSN.

4. Promocja rozpoczyna się 27/05/2010 o godzinie 19:00 a jej zakończenie nastąpi 22/06/2010 o godzinie 13:00.

5. Jedna osoba może zgłosić się do konkursu tylko raz. Żaden z uczestników nie może wygrać więcej niż jednej nagrody.

6. Osoby biorące udział w promocji, które przesłały swoje zgłoszenie w okresie nadsyłania zgłoszeń, wezmą udział w losowaniu.

7. Losowanie odbędzie się w ciągu dwóch tygodni od podanej powyżej daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Wylosowany zostanie jeden główny zwycięzca I trzech finalistów.

8. Nagrodą dla zwycięzcy jest jeden system PlayStation®3 120 GB, jedna kopia gry Dead to Rights: Retribution. Jedna koszulka Dead to Rights: Retribution, jedna para butów Alpinestars i jedna koszulka Alpinestars. Łączna wartość nagrody to ok. 1561 zł. Nagrodą dla pozostałych finalistów jest jedna kopia gry Dead to Rights: Retribution, jedna koszulka Dead to Rights: Retribution, jedna para butów Alpinestars, jedna koszulka Alpinestars. Łączna wartość nagrody to ok. 780 zł.

9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia konkursu i będą mieć 4 tygodnie na zgłoszenie się po nagrodę.

10. Organizator promocji dokona wszelkich możliwych starań, aby wysłać nagrodę w ciągu 4 tygodni od momentu otrzymania potwierdzenia gotowości do odebrania nagrody od każdego ze zwycięzców. Organizator Promocji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za późniejsze wysłanie nagród.

11. Nagrody zostaną rozesłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres powiązany z SEN account (kontem w sieci PSN) każdego ze zwycięzców.

12. Jeśli przy odbiorze stwierdzona zostanie wada lub uszkodzenie nagrody, należy powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty dostawy. W przeciwnym razie nagroda zostanie uznana za dostarczoną i przyjętą bez zastrzeżeń. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące uczestnikowi (jeśli dotyczy). 

13. Organizator opublikuje online ID (identyfikator online) oraz kraj zamieszkania każdego ze zwycięzców w Witrynie.

14. Promocja podlega Zasadom Ogólnym. Kliknij tutaj, aby wyświetlić zasady ogólne.

15. Organizatorem promocji jest: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.