Określone zasady – konkurs dotyczący gry THE EYE OF JUDGMENT™ LEGENDS na system PSP™

Zasady uczestnictwa

1. W promocji udział mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji i Zjednoczonego Królestwa, którzy ukończyli 18 lat.

2. Aby wziąć udział w promocji, uczestnicy muszą:

a. Pobrać z forum szablon karty w formacie PDF lub PSD;
b. Utworzyć własny, oryginalny wzór karty, korzystając z szablonu. Karta musi zawierać nazwę postaci, obrazek ją przedstawiający oraz opis postaci nie przekraczający 200 słów;
c. Zeskanować stworzoną przez siebie kartę (jeżeli użyto formatu PDF) lub przesłać ją drogą elektroniczną (jeżeli użyto pliku PSD) w wiadomości e-mail, jako temat wpisując „EYE OF JUDGMENT LEGENDS Card Competition", na adres Organizatora promocji: community@eu.playstation.com. Wiadomość e-mail musi zawierać pełne imię i nazwisko uczestnika promocji, wiek oraz kontaktowy numer telefonu.

3. Zgłoszenia do uczestnictwa w promocji będą przyjmowane w okresie od 20/05/2010 r. od godz. 1:00 czasu polskiego do 11/06/2010 r. do godz. 00:59 czasu polskiego.

4. Każdy uczestnik promocji może przesłać tylko jedno zgłoszenie. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

5. Zgłoszenia ocenione jako najbardziej oryginalne przez członków Zespołu Projektowego SCEE zostaną przesłane do Sony Computer Entertainment International, Japan Studio.

6. Jeden zwycięzca, jeden zdobywca drugiego miejsca oraz ośmiu finalistów zostanie wybranych przez sędziego z firmy Sony Computer Entertainment International, Japan Studio, w oparciu o kartę, która zostanie uznana za najbardziej oryginalną. Decyzja sędziowska jest ostateczna.

7. Zwycięzca, zdobywca drugiego miejsca i ośmiu finalistów zostaną wybrani w ciągu 21 dni od podanej wyżej daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

8. Zwycięzca otrzyma następujące nagrody, o przybliżonej wartości 468 zł:

a. Kolorową kopię formatu A4 stworzonej przez siebie, zwycięskiej karty, podpisaną przez twórcę gry, Watanabe-San oraz
b. Trójwymiarową figurkę postaci z gry, wybraną przez twórcę gry, Watanabe-san.

9. Druga nagroda, o wartości ok. 702 zł, to system PSPTM-3000 i kolorowa kopia formatu A4 utworzonej przez zdobywcę tej nagrody karty, podpisana przez twórcę gry, Watanabe-San.

10. Ośmiu finalistów zdobędzie nagrody o przybliżonej wartości 78 zł każda, składające się z kuponu umożliwiającego pobranie pakietów kart 1, 2 i 3 do wykorzystania w grze THE EYE OF JUDGMENTTM, oraz kolorową kopię formatu A4 stworzonej przez finalistę karty, podpisaną przez twórcę gry, Watanabe-San.

11. Zwycięzca, zdobywca drugiego miejsca oraz finaliści zostaną poproszeni o przedstawienie dokumentu potwierdzającego ich wiek, zanim otrzymają swoje nagrody.

12. Jeśli okaże się, że nagroda uległa zniszczeniu w trakcie przesyłki, Orgnizator Promocji musi zostać o tym powiadomiony pisemnie w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przesyłki. W innym wypadku zostanie uznana za zaakceptowaną przez odbiorcę. Powyższe nie dotyczy uprawnień statutowych (o ile takie występują).

13. Zwycięzca, zdobywca drugiego miejsca oraz finaliści zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 28 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Muszą zgłosić odbiór nagrody w ciągu 28 dni od chwili otrzymania powiadomienia. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany przez uczestnika w odpowiedzi na wiadomość e-mail z powiadomieniem. Organizator podejmie wszelkie działania mające na celu rozesłanie nagród w ciągu 21 dni od daty powiadomienia, jednak nie przyjmuje odpowiedzialności za nagrody rozesłane po tym terminie.

14. Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji wg własnego uznania imienia, nazwiska, online ID (identyfikatora online) oraz kraju zamieszkania zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Informacje o zwycięzcy (imię i nazwisko oraz kraj zamieszkania) zostaną udostępnione na żądanie osobom, które wraz z prośbą o udostępnienie prześlą zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pod adres: Sony Computer Entertainment Europe Ltd., Community Team - TEOJ competition, 10 Great Marlborough Street, W1F 7LP, London, UK, w ciągu 10 tygodni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń określonej powyżej.

15. Promocja podlega Zasadom Ogólnym. Kliknij tutaj, aby wyświetlić zasady ogólne.

16. Organizatorem promocji jest: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.