Zasady szczegółowe konkursu UFC Undisputed 2010

1. W promocji udział mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Polski, Niemiec, Portugalii, Republiki Czeskiej, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii którzy ukończyli 18 lat.

2. Aby wziąć udział w promocji, należy przejść na stronę eu.playstation.com/psn/competitions („Strona") i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.
(i) Przejść do witryny eu.playstation.com/psn/competitions („Witryna")
(ii) Kliknąć łącze do konkursu UFC Undisputed 2010
(iii) Utworzyć Sony Entertainment Network account (konto Sony Entertainment Network), a jeżeli już je mają, zalogować się do Sony Entertainment Network account (konta Sony Entertainment Network)
(iv) Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 

3. Rejestracja w PlayStation®Network (PSN) wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi oraz Umowy użytkownika PSN, a także Polityki prywatności PSN.
4. Promocja rozpoczyna się 10/05/2010 o godzinie 19:00 a jej zakończenie nastąpi 29/05/2010 o godzinie 13:00.
5. Jedna osoba może zgłosić się do konkursu tylko raz. Żaden z uczestników nie może wygrać więcej niż jednej nagrody.
6. Osoby biorące udział w promocji, które przesłały swoje zgłoszenie w okresie nadsyłania zgłoszeń, wezmą udział w losowaniu.
7. Losowanie odbędzie się w ciągu dwóch tygodni od podanej powyżej daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Wylosowanych zostanie 2 zwycięzców.
8. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci jednego systemu PlayStation®3 250 GB, podpisanego przez brytyjskich zawodników. Łączna wartość nagrody to ok. 1080,00 zł.
9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia konkursu i będą mieć 4 tygodnie na zgłoszenie się po nagrodę.
10. Organizator promocji dokona wszelkich możliwych starań, aby wysłać nagrodę w ciągu 4 tygodni od momentu otrzymania potwierdzenia gotowości do odebrania nagrody. Organizator Promocji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za późniejsze wysłanie nagród.
11. Nagrody zostaną rozesłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres powiązany z SEN account (kontem PSN) zwycięzcy.
12. Jeśli przy odbiorze stwierdzona zostanie wada lub uszkodzenie nagrody, należy powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty dostawy. W przeciwnym razie nagroda zostanie uznana za dostarczoną i przyjętą bez zastrzeżeń. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące uczestnikowi (jeśli dotyczy).
13. Organizator opublikuje online ID (identyfikator online) zwycięzcy oraz jego kraj zamieszkania w Witrynie.
14. Promocja podlega Zasadom Ogólnym. Kliknij tutaj, aby wyświetlić zasady ogólne.
15. Organizatorem promocji jest: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.