Określone zasady - konkurs "Hustle Kings Nine Ball Clearance

Zasady uczestnictwa

1. W promocji udział mogą wziąć mieszkańcy Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa, którzy ukończyli 18 lat.

2. Uczestnicy muszą mieć dostęp do:

  1. systemu PlayStation®3;
  2. kopii gry Hustle Kings; oraz
  3. Sony Entertainment Network account (konto Sony Entertainment Network). Rejestracja w PlayStation®Network wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi oraz Umowy użytkownika PSN, a także Polityki prywatności PSN.


Wymagane szerokopasmowe połączenie z Internetem.

3. Adres zarejestrowany wraz z SEN account (konta SEN) uczestnika konkursu określa jego kraj zamieszkania i jednocześnie potwierdza, że właściciel konta może wziąć udział w konkursie. Przed przystąpieniem do konkursu jego uczestnicy muszą sprawdzić, czy szczegóły SEN account (konta SEN) są zgodne ze stanem faktycznym.

4. Aby wziąć udział w promocji, uczestnicy muszą:

  1. Włączyć grę Hustle Kings i przejść online do swojego SEN account (konta SEN);
  2. Rozegrać partię 9 bilami, zgodnie z zasadami gry, czyszcząc stół i wygrywając partię w jednym podejściu od rozbicia bil;
  3. Zapisać powtórkę partii;
  4. Przesłać powtórkę partii do serwisu YouTube z gry;
  5. Podać łącze do filmu w serwisie YouTube oraz swoje informacje kontaktowe, przesyłając prywatną wiadomość na forum internetowym europejskiej społeczności PlayStation pod adresem community.eu.playstation.com; oraz
  6. Użytkownicy muszą użyć prawidłowych kryteriów nazewnictwa, aby ich zgłoszenia się liczyły. Nazwę zgłoszenia należy zapisać w postaci „HK9 001234", gdzie sześciocyfrową liczbę wpisaną po ciągu „HK9" stanowi wynik osiągnięty przez osobę zgłaszającą się, zapisany jako sześciocyfrowa liczba.

5. Zgłoszenia w ramach niniejszej Promocji będą przyjmowane od 29 kwietnia 2010 r., godz. 01:00 czasu brytyjskiego, do 14 maja 2010 r., godz. 00:59 czasu brytyjskiego („Czas trwania promocji").

6. Osoby zgłaszające się mogą wziąć udział w konkursie kilka razy. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

7. Zwycięzcą zostanie ta osoba zgłaszająca się, która zgodnie z zasadami oczyści stół z wszystkich bil w ramach jednej partii od momentu rozbicia bil, uzyskując przy tym najwyższą liczbę kredytów bonusowych zebranych w trakcie gry. Kolejne nagrody zostaną przyznane kolejno 2, 3, 4 oraz 5 najwyższej liczbie kredytów bonusowych zdobytych w trakcie gry. W przypadku remisu Organizator według własnego uznania wybierze zwycięskie zgłoszenie, w oparciu o najbardziej rozrywkowy pokaz oczyszczenia stołu. Decyzja podjęta przez Organizatora jest ostateczna.

8. Pierwszą nagrodą jest telewizor Sony Bravia o przekątnej 46 cali, HD Ready, o przybliżonej wartości 5400 zł. Nagrodą dla zdobywców kolejnych miejsc będzie zasilenie portfela (wallet) kwotą ok. 193 zł.

9. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o zwycięstwie pocztą elektroniczną, następnego dnia po zakończeniu Czasu trwania promocji. Zwycięzcy muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 28 dni od chwili otrzymania powiadomienia.

10. Organizator podejmie rozsądne działania, by zapewnić, że pierwsza nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 56 dni od chwili powiadomienia, natomiast nagrody dla zdobywców kolejnych miejsc zostaną przelane na ich SEN account (konta SEN) w ciągu 14 dni od chwili powiadomienia. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za nagrody, które zostaną rozesłane później niż w określonym terminie.

11. Jeśli przy odbiorze stwierdzona zostanie wada lub uszkodzenie nagrody, należy powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty dostawy. W przeciwnym razie nagroda zostanie uznana za dostarczoną i przyjętą bez zastrzeżeń. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące uczestnikowi (jeśli dotyczy).

12. Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji (w sposób poufny) imienia, nazwiska oraz kraju pochodzenia zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Dane zwycięzcy (imię, nazwisko i kraj pochodzenia) zostaną udostępnione na życzenie tym osobom, które prześlą zaadresowaną kopertą ze znaczkiem i dopiskiem „Hustle Kings Nine Ball Clearance Competition (Riccardo)" na adres Community Team, 2nd Floor, Sony Computer Entertainment Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom w ciągu 10 tygodni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń podanej powyżej.

13. Biorąc udział w niniejszej promocji, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora promocji, jego agentów oraz dostawców danych osobowych uczestników zawartych w ramach SEN account (konta SEN) do celów zarządzania promocją.

14. Promocja podlega Zasadom Ogólnym. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Zasady Ogólne.

15. Organizatorem jest Sony Computer Entertainment Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.