Określone zasady – Promocja na bilety na Mistrzostwa świata FIFA 2010 w piłce nożnej

1. W promocji udział mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące"), którzy ukończyli 18 lat. 

2. Ta promocja jest podzielona na 7 oddzielnych rund tygodniowych („Rundy tygodniowe"), które zaczynają się i kończą w następujących dniach:

    Tydzień 1: Początek w czwartek 8 kwietnia 2010 r. o godz. 18:00 (czasu polskiego), zakończenie w czwartek 15 kwietnia 2010 r. o godz. 17:59 (czasu polskiego)

    Tydzień 2: Początek w czwartek 15 kwietnia 2010 r. o godz. 18:00 (czasu polskiego), zakończenie w czwartek 22 kwietnia 2010 r. o godz. 17:59 (czasu polskiego)

    Tydzień 3: Początek w czwartek 22 kwietnia 2010 r. o godz. 18:00 (czasu polskiego), zakończenie w czwartek 29 kwietnia 2010 r. o godz. 17:59 (czasu polskiego)

    Tydzień 4: Początek w czwartek 29 kwietnia 2010 r. o godz. 18:00 (czasu polskiego), zakończenie w czwartek 6 maja 2010 r. o godz. 17:59 (czasu polskiego)

    Tydzień 5: Początek w czwartek 6 maja 2010 r. o godz. 18:00 (czasu polskiego), zakończenie w czwartek 13 maja 2010 r. o godz. 17:59 (czasu polskiego)

    Tydzień 6: Początek w czwartek 13 maja 2010 r. o godz. 18:00 (czasu polskiego), zakończenie w czwartek 20 maja 2010 r. o godz. 17:59 (czasu polskiego)

    Tydzień 7: Początek w czwartek 20 maja 2010 r. o godz. 18:00 (czasu polskiego), zakończenie w czwartek 27 maja 2010 r. o godz. 17:59 (czasu polskiego)

 

     Uczestnicy mogą przystąpić jeden raz do każdej Rundy tygodniowej, ale będą kwalifikować się do otrzymania tylko jednej nagrody.

3. Aby wziąć udział w niniejszej promocji, uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w trakcie odpowiedniej Rundy tygodniowej:

 

    (i) Odwiedzić stronę www.eu.playstation.com/2010fifaworldcup 

    (ii) Prawidłowo zidentyfikować piłkarza na podstawie pytania wyświetlanego na ekranie (każda Runda tygodniowa będzie zawierać inne pytanie);

   (iii) Utworzyć i wysłać model tego piłkarza (wybierając z zestawu zdjęć) poprzez dopasowanie trzech głównych części ciała: głowy i ramion, tułowia i nóg. Dla każdej z trzech części ciała będą dostępne cztery różne fragmenty, z których będzie można dokonać wyboru (a każda Runda tygodniowa będzie zawierać inny zestaw zdjęć).

   (iv) Wypełnić i przesłać formularz z danymi.

4. Połączenie głowy i ramion, tułowia i nóg, które najbardziej przypomina piłkarza do zidentyfikowania (zgodnie ze wstępnym określeniem dokonanym przez Organizatora), będzie stanowić prawidłowe zgłoszenie („Prawidłowe zgłoszenie").

5. Po zakończeniu każdej Rundy tygodniowej wszystkie Prawidłowe zgłoszenia z danej Rundy tygodniowej wezmą udział w losowaniu. Wylosowanych zostanie dwóch zdobywców pierwszej nagrody („Zwycięzcy") i pięćdziesięciu finalistów („Finaliści").

6. Nagrodą dla Zwycięzców każdej Rundy tygodniowej są dwa bilety na jeden z meczów przedstawionych poniżej (przydział zostanie dokonany przez Organizatora): 

 

Nagrody w pierwszym tygodniu:

Urugwaj - Francja                      Kapsztad                      11 czerwca 2010 r.

Anglia - USA                             Johannesburg                12 czerwca 2010 r.

 

Nagrody w drugim tygodniu:

Hiszpania - Szwajcaria              Durban                          16 czerwca 2010 r.

 

Nagrody w trzecim tygodniu:

Włochy - Paragwaj                    Kapsztad                      14 czerwca 2010 r.

Francja - RPA               Mangaung / Bloemfontein           22 czerwca 2010 r.

 

Nagrody w czwartym tygodniu:   

Holandia - Japonia                     Durban                          19 czerwca 2010 r.

Kamerun - Dania                       Pretoria                         19 czerwca 2010 r.

 

Nagrody w piątym tygodniu:

Włochy - Nowa Zelandia            Nelspruit                       20 czerwca 2010 r.

Grecja - Argentyna                    Polokwane                    22 czerwca 2010 r.

 

Nagrody w szóstym tygodniu:                            

Słowenia - Anglia                      Port Elizabeth                23 czerwca 2010 r.

Słowacja - Włochy                    Johannesburg                24 czerwca 2010 r.

 

Nagrody w siódmym tygodniu:

      Finał                                         Johannesburg                11 lipca 2010 r.

 

Nagroda (dla Zwycięzcy i jego gościa) obejmuje:

 

- Bilety lotnicze (w obie strony) w klasie ekonomicznej z lotniska w Londynie do RPA (z wyjątkiem Zwycięzców mieszkających w Australii lub Nowej Zelandii, którzy otrzymają bilety lotnicze w obie strony z odpowiedniego lotniska krajowego do RPA);

- 2 bilety na określony mecz;

- 3 noclegi w dwuosobowym pokoju w 3-gwiazdkowym hotelu (lub lepszym);

- Przejazdy z i na lotnisko, do hotelu i na stadion;

- Obsługę na stadionie, w tym wyżywienie i napoje;

- Kamerę wideo firmy Sony;

- System PSPTMgo;

- Ubezpieczenie podróżne.

7. W przypadku Zwycięzców mieszkających w europejskim Państwie uczestniczącym (z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa) nagroda obejmuje przeloty między lotniskiem w Londynie a odpowiednim lotniskiem krajowym. Zwycięzcy i ich goście są zobowiązani zapewnić sobie transport z miejsca zamieszkania na lotnisko krajowe, a także ponoszą wszystkie inne wydatki osobiste.

8. Łączna wartość każdej pierwszej nagrody to ok. 43 500 zł.

9. Zarówno Zwycięzca, jak i jego gość muszą mieć paszporty z datą ważności dłuższą niż 6 miesięcy od daty powrotu. Paszporty muszą zawierać co najmniej 2 nieostemplowane strony i wizę (jeśli obowiązuje). Zwycięzca i gość muszą być gotowi do podróży między 9 czerwca a 14 lipca 2010 r. Nie jest możliwy ekwiwalent gotówkowy, a nagród nie można przekazać innej osobie. 

10. Nagrodą dla każdego finalisty jest a Mod figurki. Łączna wartość nagrody to ok. 43 zł.

11. Zwycięzcy i finaliści zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin od daty zakończenia każdej Rundy tygodniowej i będą mieli 3 dni na zgłoszenie się po nagrodę.

12. Nagrody (z wyjątkiem elektronicznych biletów lotniczych, które zostaną przesłane pocztą elektroniczną) zostaną rozesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany przez Zwycięzcę w zgłoszeniu po nagrodę.

13. Jeśli przy odbiorze stwierdzona zostanie wada lub uszkodzenie nagrody, należy powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty dostawy. W przeciwnym razie nagroda zostanie uznana za dostarczoną i przyjętą bez zastrzeżeń. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące uczestnikowi (jeśli dotyczy). 

14. Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwisk Zwycięzców na stronach internetowych Organizatora. Nazwiska Zwycięzców zostaną udostępnione na żądanie osobom, które prześlą zaadresowaną kopertę ze znaczkiem na następujący adres: 2010 FIFA World CupTM Ticket Promotion, 10 Great Marlborough St, London, W1F 7LP, United Kingdom w ciągu dwóch tygodni od określonej wyżej daty zakończenia.

15. Przystępując do promocji osoby biorące w niej udział potwierdzają, że zgadzają się na wykorzystanie i przekazanie ich danych osobowych Organizatorowi i jego agentom do celów zarządzania tą promocją.

16. Promocja podlega Zasadom Ogólnym. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Zasady ogólne.

17. Organizator to: Sony Computer Entertainment Europe Limited, mieszcząca się pod adresem 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.