Określone zasady – zasady uczestnictwa w konkursie Gravity Crash™

1. W promocji udział mogą wziąć mieszkańcy Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa, którzy ukończyli 18 lat. 

2. Zgłoszenia w ramach niniejszej promocji będę przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2010 r., godz. 13:00 czasu polskiego do 16 kwietnia 2010 r., godz. 00:59 czasu polskiego („Czas trwania promocji").

3. Uczestnicy muszą mieć dostęp do gry Gravity CrashTM oraz do systemu PlayStation®3. Aby przystąpić do promocji, uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Czasie trwania promocji:

(i) Utworzyć Sony Entertainment Network account (konto Sony Entertainment Network), a jeżeli już je mają, zalogować się do Sony Entertainment Network account (konto Sony Entertainment Network). Rejestracja w PlayStation®Network ("PSN") wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi oraz Umowy użytkownika PSN, a także Polityki prywatności PSN.

(ii) Użyj tryby „Editor" (Edytor) w grze Gravity CrashTM, aby utworzyć poziom.

(iii) Opublikuj poziom w społeczności Gravity CrashTM za pośrednictwem funkcji „Share" (Udostępnij) w trybie "Editor". Wszystkie poziomy przesłane w Czasie trwania promocji będą udostępnione do grania w Gravity CrashTM.  

(iv) Korzystając ze swojego PSN online ID (identyfikatora online PSN), należy przesłać ten identyfikator oraz nazwę poziomu w wątku zgłoszeniowym na forum konkursu pod adresem community.eu.playstation.com.

Wymagane szerokopasmowe połączenie z Internetem.

4. Adres zarejestrowany wraz z Sony Entertainment Network account (konto Sony Entertainment Network) uczestnika konkursu określa jego kraj zamieszkania i jednocześnie potwierdza, że właściciel konta może wziąć udział w konkursie. Przed przystąpieniem do konkursu jego uczestnicy muszą sprawdzić, czy szczegóły Sony Entertainment Network account (konto Sony Entertainment Network) są zgodne ze stanem faktycznym.

5. Wszystkie zgłoszenia muszą być oryginalne i stanowić własną pracę uczestnika konkursu (kliknij Zasady ogólne, by uzyskać dalsze informacje). Uczestnicy mogą zgłosić więcej niż jedną pracę. 

6. Zwycięzcami zostanie 5 uczestników konkursu, których zgłoszenia zostaną uznane przez jury za prezentujące najwyższy poziom funkcjonalności, twórczego polotu i oryginalności („Zwycięzcy"). 

7. Zwycięzcy zostaną wybrani w ciągu 14 dni od daty zakończenia Czasu trwania promocji.

8. Każdy zwycięzca otrzyma system PSPTMgo oraz kupon z kodem PSN do wykorzystania w grze Gravity CrashTM Portable. Zwycięskie poziomy zostaną wydane jako pakiet dodatków do gry Gravity CrashTM Portable. Kupony z kodem PSN podlegają warunkom i zasadom korzystania. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 21 dni od daty zakończenia Promocji i mają obowiązek odebrania nagrody w ciągu 2 tygodni od chwili otrzymania powiadomienia. Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek sprawdzić, czy jego dane kontaktowe (w tym adres e-mail) zarejestrowane wraz z Sony Entertainment Network account (konto Sony Entertainment Network) są poprawne i czy Organizator promocji będzie się mógł skontaktować z uczestnikiem pod tym adresem.  Organizator promocji nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, jeśli adres e-mail jest nieprawidłowy lub kraj zamieszkania uczestnika nie kwalifikuje go do udziału w konkursie.  

10. System PSPTMgo zostanie wysłany przesyłką poleconą, natomiast kupon z kodem PSN zostanie wysłany pocztą elektroniczną. Instrukcje dotyczące realizacji kodu będą się znajdować w wiadomości e-mail.

11. Jeśli przy odbiorze stwierdzona zostanie wada lub uszkodzenie nagrody, należy powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty dostawy. W przeciwnym razie nagroda zostanie uznana za dostarczoną i przyjętą bez zastrzeżeń. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące uczestnikowi (jeśli dotyczy).

12. Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Nazwiska Zwycięzców zostaną udostępnione na żądanie osobom, które prześlą zaadresowaną kopertę ze znaczkiem na następujący adres: „Gravity Crash Levels Competition", Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom, w ciągu 10 tygodni od określonej powyżej daty zakończenia Promocji.

13. Biorąc udział w niniejszej promocji, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora promocji, jego agentów oraz dostawców danych osobowych uczestników zawartych w ramach Sony Entertainment Network account (konto Sony Entertainment Network) do celów zarządzania promocją.

14. Promocja podlega Zasadom Ogólnym.

15. Organizatorem promocji jest: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.