Określone zasady konkursu God of War® III

W promocji udział wziąć mogą mieszkańcy Australii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Szwajcarii, i Zjednoczonego Królestwa, którzy ukończyli 18 lat.

 1. Aby wziąć udział w promocji, uczestnicy muszą:

(i)                   Przejść do witryny eu.playstation.com/psn/competitions („Witryna")

(ii)                 Kliknąć łącze do konkursu God of War® III

(iii)                Utworzyć Sony Entertainment Network account (konto Sony Entertainment Network), a jeżeli już je mają, zalogować się do Sony Entertainment Network account (konta Sony Entertainment Network)

(iv)                Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 1. Rejestracja w PlayStation®Network (PSN) wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Umowy użytkownika i Polityki prywatności PSN.
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 22 marca 2010 r. o godz. 01:59 czasu polskiego, a kończy 5 kwietnia 2010 r. o godz. 00:59 czasu polskiego.
 3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 4. Wszyscy kwalifikujący się uczestnicy konkursu, którzy prześlą prawidłową odpowiedź na pytania wielokrotnego wyboru w okresie nadsyłania zgłoszeń, wezmą udział w losowaniu.
 5. Losowanie odbędzie się w ciągu dwóch dni od podanej powyżej daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Wylosowanych zostanie 10 zwycięzców.
 6. Nagrodą dla każdego zwycięzcy jest specjalny zestaw God of War® III, zawierający kopię gry oraz informacje o serii God of War®. Łączna wartość nagrody to ok. 220 ZŁ.
 7. Nagroda dostępna jest wyłącznie w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim.
 8. Zwycięzca zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu i będzie mieć 30 dni na zgłoszenie się po nagrodę.
 9. Organizator dołoży wszelkich starań, by rozesłać nagrody w ciągu 4 tygodni od momentu otrzymania zgłoszenia od zwycięzcy, nie przyjmuje jednak żadnej odpowiedzialności za nagrody rozesłane po tym terminie.
 10. Nagrody zostaną rozesłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres powiązany z Sony Entertainment Network account (kontem PlayStation®Network) zwycięzcy.
 11. Jeśli przy odbiorze stwierdzona zostanie wada lub uszkodzenie nagrody, należy powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty dostawy. W przeciwnym razie nagroda zostanie uznana za dostarczoną i przyjętą bez zastrzeżeń. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące uczestnikowi (jeśli dotyczy). 
 12. Organizator opublikuje PSN online ID (identyfikator online PSN) zwycięzcy oraz jego kraj zamieszkania w Witrynie.
 13. Promocja podlega Zasadom Ogólnym. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Zasady Ogólne.
 14. Organizatorem jest: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.