Określone zasady – minis

  1. W promocji udział mogą wziąć mieszkańcy Arabii Saudyjskiej, Austrii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemcy, Polski, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy ukończyli 18 lat.
  2. Aby wziąć udział w promocji, uczestnicy muszą odwiedzić stronę eu.playstation.com/miniscompetition, wprowadzić swoje dane i poprawnie zidentyfikować 8 tytułów minis, wybierając poprawną odpowiedź z kilku podanych możliwości.
  3. Zgłoszenia w ramach niniejszej Promocji będą przyjmowane od 1 lutego 2010, od godz. 14:00 do 31 marca 2010, do godz. 14:00 (Czas trwania promocji).
  4. Wszystkie poprawne zgłoszenia zakwalifikowane w trakcie czasu trwania promocji wezmą udział w losowaniu. Losowanie odbędzie się w ciągu 7 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń podanej powyżej.
  5. Pierwszemu wylosowanemu zgłoszeniu („Zwycięzca") przyznana zostanie nagroda w postaci systemu PSPTMgo oraz karty do PlayStation®Network („karta PSN"), o wartości 200 PLN, której użyć będzie można do zakupu produktów z PlayStation®Store („PS Store"). Kolejnym dwóm wylosowanym zgłoszeniom („Zdobywcy kolejnych miejsc") przyznane zostaną karty PSN o wartości 100 PLN, których użyć będzie można do zakupu produktów z PS Store. Zastosowanie mają warunki i zasady korzystania z „kart PSN". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
  6. Zwycięzca i zdobywcy kolejnych miejsc zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 10 dni od daty zakończenia Promocji. Mają oni obowiązek odebrania nagrody w ciągu 4 tygodni od chwili otrzymania powiadomienia. Nagrody zostaną rozesłane pocztą. Organizator podejmie wszelkie działania mające na celu wysłanie nagród w ciągu 4 tygodni zarówno do Zwycięzcy, jak i do Zdobywców kolejnych miejsc, którzy się zgłoszą, jednak nie przyjmuje odpowiedzialności za nagrody wysłane po tym terminie.
  7. Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska i kraju pochodzenia Zwycięzcy oraz Zdobywców kolejnych miejsc na swoich stronach internetowych. Informacje o Zwycięzcy oraz Zdobywcach kolejnych miejsc (nazwiska i kraje pochodzenia) zostaną udostępnione na żądanie osobom, które prześlą zaadresowaną kopertę ze znaczkiem na następujący adres: „minis Competition, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom" w ciągu 10 tygodni od określonej powyżej daty zakończenia Promocji.
  8. Promocja podlega Zasadom Ogólnym. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Zasady Ogólne.
  9. Organizatorem promocji jest Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.