Zasady szczegółowe konkursu Dragon Age: Origins

 1. Niniejsza promocja dotyczy mieszkańców Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Zjednoczonego Królestwa i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy ukończyli 18 lat.
 2. Aby wziąć udział w promocji, należy udać się na stronę eu.playstation.com/psn/competitions ("Strona"), odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru i zapisać odpowiedzi.
 3. Promocja rozpoczyna się 07/12/09 o godzinie 13:00 a jej zakończenie nastąpi 05/01/10 o godzinie 13:00.
 4. Jedna osoba może zgłosić się do konkursu tylko raz. Żaden z uczestników nie może wygrać więcej niż jednej nagrody.
 5. Wszyscy spełniający wymagania uczestnicy, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytania wielokrotnego wyboru w wyznaczonym czasie, wezmą udział w losowaniu.
 6. Losowanie odbędzie się w ciągu 1 tygodnia od daty zakończenia wprowadzania zgłoszeń. W wyniku losowania zostanie wyłoniony 1 zwycięzca oraz 9 osób, które zajęły drugie miejsce.
 7. Nagrodą dla zwycięzcy jest jeden system PlayStation®3 120 GB oraz jedna kopia edycji kolekcjonerskiej gry Dragon Age: Origins. Łączna wartość nagrody to ok. 1700 PLN.
 8. Nagrodą dla każdej osoby, która zajmie drugie miejsce, jest jedna kopia edycji kolekcjonerskiej gry Dragon Age: Origins. Łączna wartość nagrody to ok. 210 PLN.
 9. Zwycięzca oraz każda osoba, która zajmie drugie miejsce zostanie powiadomiona o wynikach losowania za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 2 tygodni od zakończenia promocji oraz będą mieli 4 tygodnie na zgłoszenie gotowości do odebrania nagrody.
 10. Organizator promocji dokona wszelkich możliwych starań, aby wysłać nagrodę w ciągu 4 tygodni od momentu otrzymania potwierdzenia gotowości do odebrania nagrody. Organizator Promocji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za późniejsze wysłanie nagród.
 11. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wprowadzony przez zwycięzcę do Sony Entertainment Network account (konto w sieci Sony Entertainment Network).
 12. Jeśli okaże się, że nagroda uległa zniszczeniu w trakcie przesyłki, Organizator Promocji musi zostać o tym powiadomiony pisemnie w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przesyłki. W innym wypadku zostanie uznana za zaakceptowaną przez odbiorcę. Powyższe nie dotyczy uprawnień statutowych (o ile takie występują).
 13. Organizator Promocji opublikuje sign-in ID (identyfikator) PSN zwycięzcy oraz kraj zamieszkania na Stronie.
 14. Przystępując do promocji właściciel Sony Entertainment Network account (konta w sieci PlayStation®Network) potwierdza, że wyraża zgodę na wykorzystanie i przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi promocji, firmie EA SWISS SARL (dostarczającej nagrody wraz z Organizatorem promocji) oraz ich przedstawicielom do celów zarządzania tą promocją.
 15. W tej promocji obowiązuje Regulamin Ogólny. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z Regulaminem Ogólnym (eu.playstation.com/psn/competitions).
 16. Organizatorem Promocji jest: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.
 17. Nagrody dostarcza: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo oraz EA SWISS SARL, Place du Molard 8, 1204 Genewa, Szwajcaria.