Zostańcie Gwiazdami Forumowej Estrady! - Warunki konkursu

Warunki konkursu:

 1. Niniejsza promocja dotyczy mieszkańców Polski, którzy ukończyli 12 lat.

 2. Przesyłając zgłoszenie, uczestnicy gwarantują, że zgłoszenie jest wynikiem ich własnej pracy, jest oryginalne i wcześniej niepublikowane oraz, że żadne materiały ani informacje wykorzystane do jego stworzenia, nie naruszają praw własności intelektualnej, praw moralnych ani innych praw osób trzecich.

 3. Zakończenie konkursu nastąpi 15/10/09 o godzinie 23:59.

 4. Jedna osoba może zgłosić się do konkursu tylko raz. Żaden z uczestników nie może wygrać więcej niż jednej nagrody.

 5. Wszyscy spełniający wymagania uczestnicy, którzy prawidłowo wywiążą się z zasad konkursu wezmą w nim udział.

 6. Wykonawcy pięciu najlepszych klipów otrzymają najnowsze wydanie gry SingStar Polskie Hity na PlayStation®3 w wersji promo, a także wiele innych ciekawych i atrakcyjnych gadżetów!

 7. Dla kolejnych 5 osób, które wypełnią naszą listę TOP 10 przygotowaliśmy nagrody niespodzianki!

 8. Zwycięzcy oraz 5 uczestników zostaną powiadomieni o wynikach głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 2 tygodni od zakończenia promocji oraz będą mieli 4 tygodnie na zgłoszenie gotowości do odebrania nagrody.

 9. Organizator promocji dokona wszelkich możliwych starań, aby wysłać nagrodę w ciągu 4 tygodni od momentu otrzymania potwierdzenia gotowości do odebrania nagrody. Organizator Promocji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za późniejsze wysłanie nagród.

 10. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wprowadzony przez zwycięzcę do konta Sony Entertainment Network.

 11. Jeśli okaże się, że nagroda uległa zniszczeniu w trakcie przesyłki, Organizator Promocji musi zostać o tym powiadomiony pisemnie w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przesyłki. W innym wypadku zostanie uznana za zaakceptowaną przez odbiorcę. Powyższe nie dotyczy uprawnień statutowych (o ile takie występują).

 12. Organizator Promocji opublikuje identyfikator PSN zwycięzcy oraz kraj zamieszkania na Stronie.

 13. Przystępując do promocji właściciel konta SEN potwierdza, że wyraża zgodę na wykorzystanie i przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi promocji, firmie Capcom Entertainment Europe Ltd (dostarczającej nagrody wraz z Organizatorem promocji) oraz ich przedstawicielom do celów zarządzania tą promocją.

 14. W tej promocji obowiązuje Regulamin Ogólny. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z Regulaminem Ogólnym (eu.playstation.com/psn/competitions).

 15. Organizatorem Promocji jest: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.

 16. Nagrody dostarcza: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo oraz Capcom Entertainment Europe Ltd, 26 - 28 Hammersmith Grove 9th Floor, Londyn, W6 7HA, Zjednoczone Królestwo.