Zasady szczegółowe konkursu Fate Unlimited

 1. Niniejsza promocja dotyczy mieszkańców Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Włoch, Zjednoczonego Królestwa i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy ukończyli 12 lat.

 2. Aby wziąć udział w promocji, należy udać się na stronę eu.playstation.com/psn/competitions ("Strona"), odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru i zapisać odpowiedzi.

 3. Promocja rozpoczyna się 28/09/09 o godzinie 13:00 a jej zakończenie nastąpi 20/10/09 o godzinie 13:00.

 4. Jedna osoba może zgłosić się do konkursu tylko raz. Żaden z uczestników nie może wygrać więcej niż jednej nagrody.

 5. Wszyscy spełniający wymagania uczestnicy, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytania wielokrotnego wyboru w wyznaczonym czasie, wezmą udział w losowaniu.
 6. Losowanie odbędzie się w ciągu 1 tygodnia od daty zakończenia wprowadzania zgłoszeń. W wyniku losowania zostanie wyłoniony 1 zwycięzca oraz 4 osób, które zajęły drugie miejsce.

 7. Nagrodą dla zwycięzcy jest jeden system PSPgo, jeden kubek Fate Unlimited, jedna koszulka Fate Unlimited oraz jedna kopia gry do pobrania. Łączna wartość nagrody to ok. 1225 PLN.

 8. Nagrodą dla każdej osoby, która zajmie drugie miejsce, jest jeden kubek Fate Unlimited, jedna koszulka Fate Unlimited i jedna kopia gry do pobrania. Łączna wartość nagrody to ok. 165 PLN.

 9. Zwycięzca oraz 4 uczestników zostaną powiadomieni o wynikach losowania za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 2 tygodni od zakończenia promocji oraz będą mieli 4 tygodnie na zgłoszenie gotowości do odebrania nagrody.

 10. Organizator promocji dokona wszelkich możliwych starań, aby wysłać nagrodę w ciągu 4 tygodni od momentu otrzymania potwierdzenia gotowości do odebrania nagrody. Organizator Promocji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za późniejsze wysłanie nagród.

 11. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wprowadzony przez zwycięzcę do konta Sony Entertainment Network.

 12. Jeśli okaże się, że nagroda uległa zniszczeniu w trakcie przesyłki, Organizator Promocji musi zostać o tym powiadomiony pisemnie w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przesyłki. W innym wypadku zostanie uznana za zaakceptowaną przez odbiorcę. Powyższe nie dotyczy uprawnień statutowych (o ile takie występują).

 13. Organizator Promocji opublikuje identyfikator PSN zwycięzcy oraz kraj zamieszkania na Stronie.

 14. Przystępując do promocji właściciel konta SEN potwierdza, że wyraża zgodę na wykorzystanie i przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi promocji, firmie Capcom Entertainment Europe Ltd (dostarczającej nagrody wraz z Organizatorem promocji) oraz ich przedstawicielom do celów zarządzania tą promocją.

 15. W tej promocji obowiązuje Regulamin Ogólny. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z Regulaminem Ogólnym (eu.playstation.com/psn/competitions).

 16. Organizatorem Promocji jest: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.

 17. Nagrody dostarcza: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo oraz Capcom Entertainment Europe Ltd, 26 - 28 Hammersmith Grove 9th Floor, Londyn, W6 7HA, Zjednoczone Królestwo.