Internetowa promocja gry Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic

Osoba biorąca udział (zwana dalej „Uczestnikiem") w internetowej promocji gry Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic™ (zwanej dalej „Konkursem") zorganizowanej przez firmę Sony Computer Entertainment Europe Limited z siedzibą przy 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP (zwaną dalej „Organizatorem") zgadza się przestrzegać następujących warunków uczestnictwa.

 1. W promocji mogą wziąć udział mieszkańcy Austrii, Australii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii, którzy ukończyli 14 lat, z wyjątkiem pracowników firmy Sony Computer Entertainment i jej oddziałów oraz innych osób zawodowo związanych z Konkursem.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i nie wymaga zakupu jakiegokolwiek towaru. Zgłoszenia od agentów, zorganizowanych grup ani zgłoszenia automatycznie wygenerowane przez komputer nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane zgłoszenia niekompletne, nieczytelne oraz błędne.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, trzeba mieć do dyspozycji komputer ze skanerem i dostępem do Internetu.
 4. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie nowej postaci Rag Doll dla gry Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic™. Aby wziąć udział w konkursie, należy pobrać oficjalny szablon z jednej ze stron internetowych wymienionych poniżej, stworzyć na szablonie swój oryginalny projekt, zeskanować szablon jako plik JPEG i przesłać go w wiadomości e-mail na adres competitions@community.eu.playstation.com wraz z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, adresem e-mail oraz krajem zamieszkania. Nie wolno zmieniać rozmiaru oficjalnych szablonów. Zgłoszenia można przesyłać wyłącznie w formacie JPEG.
  Szablony projektów można pobrać z:
  http://eu.playstation.com
  http://blog.eu.playstation.com
  http://community.eu.playstation.com/playstationeu/
 5. Organizator dokona przeglądu wszystkich odebranych zgłoszeń. Wszelkie zgłoszenia nieprzyzwoite, niemoralne, zniesławiające dyskryminujące, bluźniercze, przedstawiające nielegalne działania oraz naruszające prawa własności intelektualnej innych osób zostaną zdyskwalifikowane. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden projekt. Jeśli Organizator będzie miał podstawy sądzić, że Uczestnik przesłał więcej niż jedno zgłoszenie, w Konkursie będzie mogło wziąć udział tylko zgłoszenie odebrane przez Organizatora jako pierwsze.
 6. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 lipiec 2009 r. o godzinie 23:59 czasu GMT („Ostateczny termin").
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zgubione, uszkodzone lub opóźnione w wyniku jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub programu komputerowego. Dowód wysłania nie zostanie zaakceptowany jako dowód przyjęcia zgłoszenia.
 8. Przesyłając zgłoszenie, Uczestnik gwarantuje, że zgłoszenie jest wynikiem jego własnej pracy, jest oryginalne i wcześniej niepublikowane oraz że żadne materiały ani informacje wykorzystane do jego stworzenia nie naruszają i nie naruszą praw własności intelektualnej, praw moralnych ani innych praw osób trzecich. Uczestnik wyraża również zgodę na przejęcie od Organizatora odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń, żądań, kosztów, strat, wydatków i szkód wynikających z naruszenia własności intelektualnej innych osób. Uczestnik gwarantuje także, że nie zawarł (i nie zawrze) żadnej umowy ani porozumienia oraz że nie poczynił (ani nie poczyni) żadnych kroków ani czynności, które mogą (lub mogłyby) uniemożliwić, ograniczyć lub zakłócić swobodne i nieograniczone wykorzystanie praw własności intelektualnej zgłoszenia.
 9. Z chwilą nadesłania zgłoszenia oraz wszystkie materiały stworzone, opracowane lub wyprodukowane przez Uczestnika w związku ze zgłoszeniem stają się własnością Organizatora. Uczestnik przenosi niniejszym na Organizatora wszelkie prawa własności intelektualnej (również te, które zaistnieją w przyszłości) dotyczące Zgłoszenia oraz w jakikolwiek sposób z niego wynikające. Uczestnik zrzeka się również wszelkich moralnych praw związanych ze zgłoszeniem, do których może mieć teraz lub w dowolnym momencie w przyszłości prawo zgodnie z Ustawą o prawach autorskich, projektach i patentach z 1988 roku (Copyright, Designs and Patents Act 1988) wraz z wprowadzanymi co jakiś czas poprawkami oraz zgodnie z podobnymi przepisami obowiązującymi na całym świecie. Uczestnicy wyrażają zgodę na podjęcie takich działań oraz podpisanie dokumentów koniecznych do uprawomocnienia tej klauzuli.
 10. Decyzja sędziów jest ostateczna i żadna korespondencja ani dyskusja nie zostanie nawiązana. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranych pocztą elektroniczną w ciągu sześciu tygodni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
 11. Zwycięska propozycja zostanie wykorzystana do utworzenia postaci w grze, która to postać będzie dostępna dla użytkowników gry Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic. Zwycięzca otrzyma także komputerowy system rozrywkowy PlayStation®3 oraz kupon, który będzie można wykorzystać do pobrania jednej kopii gry Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic z PlayStation®Store. Dziesięć osób, które zajmą kolejne miejsca, otrzymają kupon, który będzie można wykorzystać w PlayStation®Store do pobrania jednej kopii gry Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic. Nagrody muszą zostać zaakceptowane w zaoferowanej postaci, nie można ich przekazywać ani z niej rezygnować. Nie będzie oferowana gotówka ani żadna inna alternatywa, w całości ani częściowo, a Promotor nie dokona żadnej opłaty rzecz zwycięzców w związku z wykorzystaniem w grze zwycięskich propozycji. Promotor zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagród lub ich dowolnego elementu ofertą o równej lub wyższej wartości.
 12. Biorąc udział w Konkursie, zwycięzcy zgadzają się wziąć udział w akcjach promocyjnych wymaganych przez Organizatora oraz, w szczególności, zgadzają się na publikację swojego imienia oraz kraju zamieszkania na stronie internetowej Organizatora przez 6 miesięcy od daty powiadomienia zwycięzców o wygranych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zwycięzcy przyjmują do wiadomości, że podczas przetwarzania ich danych Organizator może ujawnić je innym firmom w swojej grupie i/lub innym zaangażowanym przez siebie osobom.
 13. Uznaje się, że wszyscy Uczestnicy biorący udział w promocji wyrazili zgodę na przesłanie swoich danych osobistych Organizatorowi (będącemu Rewidentem danych) na potrzeby administracyjne Konkursu lub jakiekolwiek inne cele, na które Uczestnik wyraził zgodę.
 14. Wszelkie warunki, gwarancje i oświadczenia zawarte lub dorozumiane przez prawo lub w jakikolwiek inny sposób mające związek z nagrodą i/lub Konkursem są wyłączone w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, a Organizator nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności będącej w jakimkolwiek związku z jakimikolwiek stratami, szkodami lub krzywdami będącymi bezpośrednim lub pośrednim skutkiem nagrody i/lub Konkursu. Organizator nie czyni żadnych starań do wyłączenia lub ograniczenia jego odpowiedzialności za śmierć lub osobiste obrażenia wynikające z zaniedbania Organizatora.
 15. Powyższe warunki uczestnictwa podlegają przepisom prawa obowiązującego w Anglii, a sądy Anglii i Walii mają jurysdykcję wyłączną.