Zasady szczegółowe konkursu Trine

 1. Niniejsza promocja dotyczy mieszkańców Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Włoch i Zjednoczonego Królestwa, którzy ukończyli 12 lat.
 2. Aby wziąć udział w promocji, należy udać się na stronę pl.playstation.com/psn/competitions ("Strona"), odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru i zapisać odpowiedzi.
 3. Promocja rozpoczyna się 19/06/09 o godzinie 13:00 a jej zakończenie nastąpi 30/06/09 o godzinie 13:00.
 4. Jedna osoba może zgłosić się do konkursu tylko raz. Żaden z uczestników nie może wygrać więcej, niż jedną nagrodę.
 5. Wszyscy spełniający wymagania uczestnicy, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytania wielokrotnego wyboru w wyznaczonym czasie, wezmą udział w losowaniu.
 6. Losowanie odbędzie się w ciągu 1 tygodnia od daty zakończenia wprowadzania zgłoszeń. W wyniku losowania zostanie wyłoniony 1 zwycięzca oraz 19 osoby, które zajęły drugie miejsce.
 7. Nagrodą dla zwycięzcy jest konsola PlayStation®3 80GB, jedna figurka Szkieletora, Żołnierza lub Rycerza, jeden plakat podpisany przez producentów oraz jeden voucher Trine w PlayStation®Network na PlayStation®3. Łączna wartość nagrody wynosi około 2220 PLN.
 8. Nagrodą dla każdego z trzech zawodników, którzy zajęli drugie miejsce, jest jeden plakat podpisany przez producentów oraz jeden voucher Trine w PlayStation®Network na PlayStation®3. Łączna wartość nagrody wynosi około 1110 PLN. Nagrodą dla kolejnych 16 zawodników, którzy zajęli trzecie miejsce, jest plakat Trine podpisany przez producentów. Łączna wartość nagrody wynosi około 177 PLN.
 9. Zwycięzca oraz 19 uczestników zostaną powiadomieni o wynikach losowania za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 2 tygodni od zakończenia promocji oraz będą mieli 4 tygodnie na zgłoszenie gotowości do odebrania nagrody.
 10. Organizator promocji dokona wszelkich możliwych starań, aby wysłać nagrodę w ciągu 4 tygodni od momentu otrzymania potwierdzenia gotowości do odebrania nagrody. Organizator Promocji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za późniejsze wysłanie nagród.
 11. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wprowadzony przez zwycięzcę do konta Sony Entertainment Network.
 12. Jeśli okaże się, że nagroda uległa zniszczeniu w trakcie przesyłki, Orgnizator Promocji musi zostać o tym powiadomiony pisemnie w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przesyłki. W innym wypadku zostanie uznana za zaakceptowaną przez odbiorcę. Powyższe nie dotyczy uprawnień statutowych (o ile takie występują).
 13. Organizator Promocji powinien opublikować identyfikator PSN zwycięzcy oraz kraj zamieszkania na Stronie.
 14. W tej promocji obowiązuje Regulamin Ogólny. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z Regulaminem Ogólnym na stronie pl.playstation.com/psn/competitions
 15. Organizatorem Promocji jest: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.