FIFA 09 – PROMOCJA WYMARZONA DRUŻYNA (ULTIMATE TEAM PROMOTION) - Warunki uczestnictwa

 1. Niniejsza promocja jest otwarta dla rezydentów Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa w wieku 7 lat lub powyżej, którzy zarejestrowali konto w Sony Entertainment Network. Jeśli jesteś w wieku od 7 do 13 lat (włącznie) musisz uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna, aby wziąć udział w konkursie.
 2. Poprzez przystąpienie do niniejszego konkursu, potwierdzasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki uczestnictwa, a tam, gdzie prawo Twojego kraju zamieszkania tego wymaga, uzyskałeś zgodę rodzica lub opiekuna na wzięcie udziału w konkursie. Promotor zastrzega sobie prawo, aby w jakiejkolwiek chwili podczas trwania Konkursu zweryfikować uprawnienia uczestników i sprawdzić, że tam, gdzie to dotyczy, ich rodzice/opiekunowie wyrazili zgodę na ich udział.
 3. Aby wziąć udział w niniejszej promocji musisz odwiedzić http://software.competitions.eu.playstation.com/fifaultimateteam/, prawidłowo rozpoznać 11 zawodników i 1 menedżera, przedstawionych na tej stronie i podać swój PlayStation Network ID. Wszyscy, którzy prawidłowo odpowiedzieli, wezmą udział w bezpłatnym losowaniu.
 4. Niniejsza promocja rozpoczyna się w dniu 26 marca 2009 r. o godz. 09:00 brytyjskiego czasu letniego i zamyka w dniu 16 kwietnia 2009 r. o godz 23:59:59 brytyjskiego czasu letniego.
 5. Możesz wziąć udział w konkursie tyle razy, ile zechcesz, ale tylko pierwsze zgłoszenie zostanie rozważone w losowaniu nagrody. Żaden uczestnik nie może wygrać więcej niż jedną nagrodę.
 6. Zwycięży pierwsze prawidłowe zgłoszenie, wybrane losowo spośród wszystkich zakwalifikowanych odpowiedzi. Zwycięzca otrzyma w nagrodzie:
  • koszulkę piłkarską AC Milan, podpisaną przez Ronaldinho;
  • komputerowy system rozrywki PlayStation® 3; oraz
  • trzy gry sportowe, które zwycięzca może wybrać z katalogu Electronic Arts.
 7. Następne trzy prawidłowe zgłoszenia, wybrane losowo spośród wszystkich zakwalifikowanych odpowiedzi („Zdobywcy kolejnych miejsc") otrzymają po jednej grze sportowej EA według własnego wyboru.
 8. Losowanie odbędzie się podczas 14 dni od daty zamknięcia, podanej powyżej.
 9. Jeśli przy dostawie okaże się, że nagroda jest wadliwa lub uszkodzona, należy poinformować o tym Promotora na piśmie podczas 7 dni od daty dostawy, w przeciwnym razie zostanie założone, że nagroda została przyjęta w takim stanie, jakim była dostarczona. Nie ma to wpływu na Twoje prawa ustawowe (jeśli jakiekolwiek). 
 10. Zwycięzca i zdobywcy kolejnych miejsc zostaną zawiadomieni pocztą elektroniczną podczas 30 dni od daty zamknięcia i muszą zgłosić się po nagrodę w ciągu 30 dni od zawiadomienia. Nagrody zostaną wysłane pocztą pierwszej klasy na adres podany przez uczestnika przy odpowiedzi na zawiadomienie. Promotor podejmie wszelkie starania, aby wysłać nagrodę podczas 30 dni od zawiadomienia, ale nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za nagrody wysłane w późniejszym terminie.
 11. Promotor może, według własnego, wyłącznego uznania opublikować imię i nazwisko oraz kraj zamieszkania zwycięzcy na witrynie (witrynach) internetowych Promotora. Dane zwycięzcy (imię i nazwisko oraz kraj) będą udostępniane na prośbę osobom, które  przyślą ofrankowaną zwrotną kopertę z napisem „FIFA 09 Konkurs Wymarzona Drużyna (FIFA 09 Ultimate Team Competition)" na następujący adres:  Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Wielka Brytania podczas dziesięciu (10) tygodni od daty zamknięcia konkursu, podanej powyżej.
 12. W niniejszej promocji obowiązują Zasady Ogólne. Prosimy kliknąć tutaj, aby zobaczyć Zasady Ogólne.
 13.  Promotor: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP